ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН АНЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Ли Лиуен

 • жена

 • доктор, професор

 • Уан Йен

 • жена

 • доктор, професор

 • Джу Мейпин

 • жена

 • професор

 • Цао Пин

 • жена

 • доцент

 • Ли Мин

 • мъж

 • доцент

 • Лиу Бин

 • мъж

 • доцент

 • Лиу Синмяо

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ниу Шуанхун

 • жена

 • доцент

 • Пън Пин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Шен Пи

 • мъж

 • докцент

 • Шен Иуен

 • жена

 • доцент

 • Уан Хунсин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Уей

 • жена

 • доцент

 • У Дзинген

 • мъж

 • доцент

 • Ян Хуа

 • жена

 • доктор, доцент

 • Юй Дъшъ

 • мъж

 • доцент

 • Джан Шуйен

 • жена

 • доцент

 • Джан Сичун

 • жена

 • доцент

 • Джоу Лан

 • жена

 • доцент

 • Norman Alfred Pritchard

 • мъж

 • професор

 • William Poy Lee

 • мъж

 • доктор, професор


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC