ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Шест научни журнала на ПУЧЕ бяха избрани за журнали източници на CSSCI

发布时间:2023-12-31

През 2023 г. „Международна синология“, спонсориран от Пекинския университет за чужди езици, беше избран за журнал източник на Китайския индекс за цитиране на социални науки (Chinese Social Sciences Citation Index, CSSCI) за периода 2023-2024 г.

Досега 6 журнала, спонсорирани от ПУЧЕ, вече са избрани за източници на CSSCI. Това са „Чуждоезиково обучение и изследвания“, „Международен форум“, „Чуждестранна литература“, „Изследователски граници на чуждоезиковото обучение“, „Преподаване на руски език в Китай“ и „Международна синология“.


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC