UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Marksismo

Halos 30 taon na ang kasaysayan ng Paaralan ng Marksismo (School of Marxism, SOM). Nagsimula ito bilang Departamento ng Agham na Panlipunan tapos pinangalanang Paaralan ng Pilosopiya at Agham na Panlipunan noong Setyembre 2007, at natamo naman ang kasalukuyang pangalan noong Hunyo 2014. 

Ang paaralan ay binubuo ng limang tanggapan para sa mga kawani, apat na sentro ng pananaliksik, isang silid para sa mga reperensiyang materyal at isang tanggapang administratibo. Nag-aalok ang paaralan ng mga kursong kompulsaryo sa araling pampulitika para sa mga kandidato sa undergraduate, master’s at PhD ng paaralan, at ganundin ng pangkalahatang kursong elektibo sa edukasyon para sa lahat ng mga estudyante ng BFSU. Nagsasagawa ang paaralan ng pananaliksik hinggil sa Marksismo. Bukod dito, mayroon ding programang pangmaster ang paaralan sa diplomasyang pangkultura, siyentipikong sosyalismo at pandaigdig na kilusang komunista. Sa kasalukuyan, may labing-anim na kawani ang paaralan sa kabuuan, at ito ay kinabibilangan ng dalawang propesor, anim na asistenteng propesor, anim na lektiyurer, at isang asistenteng administratibo.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC