UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Doctoral Programs

2019年04月16日


PROGRAMANG DOKTORAL

Wika’t Panitikang Ingles

Wika’t Panitikang Ruso

Wika’t Panitikang Pranses

Wika’t Panitikang Aleman

Wika’t Panitikang Hapones

Wika’t Panitikang Espanyol

AraWika’t Panitikang Arabe

Wika’t Panitikan Ng Mga Bansang Eurupeo

Wika’t Panitikang Ng Mga Bansang Asyano’t Aprikano

Lingguwistikang Dayuhan At Inilapat Na Lingguwistika

Komparatibong Panitikan At Pag-Aaral Na Interkultural

Pagsasalin

Patakaran At Pagpaplanong Pangwika

Pagtuturo Ng Wikang Tsino Bilang Wikang Dayuhan

Pag-Aaral Na Panrehiyon Ng Asya At Aprika

Batas Pandaigdig At Pangangasiwang Panrehiyon

Negosyong Pandaigdig At Pangangasiwang Panrehiyon

Relasyong Pandaigdig At Pag-Aaral Na Panrehiyon

Komunikasyong PandaigdigNo.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC