UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Research Center

2019年04月15日


MGA SENTRO NG PANANALIKSIK

NatiPambansang Sentro Ng Pananaliksik Sa Edukasyong Pang-Wikang Dayuhan

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Sentral At Silangang Europa

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Hapon

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Britanya

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Kanada

NatPambansang Sentro Ng Pananaliksik Sa Pag-Unlad Ng Kakayahang Pangwika

Base Ng Pag-Aaral Ng Beijing Sa Pagpapalitang Pangkultura At Kultura Ng Daigdig

Sentro Ng Magkasamang Inobasyon Sa Pagpapakilala Ng Kulturang Tsino

Sentro Ng Pagsusulit At Pagtasa Sa Mga Wikang Dayuhan

Sentrol Ng Pag-Aaral Ng Kasaysayang Pandaigdig

Sentro Ng Pananaliksik Ng Beijing Sa Hapon

Pambansang Sentro Ng Pag-Aaral Ng Sinolohiya Sa Ibayong Dagat

Instituto Ng Pag-Aaral Ng Panitikang Dayuhan

Instituto Ng Pag-Aaral Ng Wikang Dayuhan

Instituto Ng Pag-Aaral Na Pandaigdig

Sentro Ng Pag-Aaral Ng Wika At Kultura Ng Daigdig

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Diplomasyang Pampubliko

Sentro Ng Pananaliksik Sa United Nations At Mga Organisasyong Pandaigdig

Sentro Ng Pag-Aaral Ng Mga Sistemang Pambatas Sa Malinis Na Pamamahala Ng Tsina At Mga Bansang Dayuhan

Sentro Ng Impormasyon Sa Pag-Aaral Na Pang-Asya Sa Daigdig

Instituto Ng Pag-Aaral Sa Mas Mataas Na Edukasyon

Sentro Ng Pananaliksik Ng BFSU Sa Mga Batas Na Pang-Edukasyon Na Tsino At Dayuhan

Sentro Ng Pananaliksik Sa Wika At Kultura Ng Aprika

Instituto Ng Pananaliksik Ng Silk Road

Sentro Ng Pananaliksik Ng BFSU Sa Karapatan Sa Pagmamay-Ari Ng Likhang-Isip

Sentrong Zayed Ng BFSU Para Sa Wikang Arabe At Pag-Aaral Na Islamiko

Sentro Para Sa Kulturang Aleman

Sentro Ng Wikang Ruso

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Paglutas Sa Alitang Pandaigdig

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Batas Na Anglo-Amerikano

Base Ng BFSU Para Sa Pagsasanay Sa Batas Sa Labas Ng Kampus

Sentro Ng BFSU Ng Pag-Aaral Sa Kanada

Sentro Ng BFSU Para Sa Pag-Aaral Sa Rehiyon Ng Wikang Pranses Sa Belhika

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Quebec

Sentro Ng BFSU Para Sa Pag-Aaral Sa Switzerland

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Wika At Kultura Ng Pagsasalin

Sentro Ng Relasyong Silanganin At Kanluranin

Sentro Ng Pag-Aaral Na Pangkasarian At Pandaigdig

Sentro Ng Pananaliksik Sa Ingles Na Pangnegosyo

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Pangangasiwang Kros-Kultural

Sentro Ng Pag-Aaral Na Institusyonal At Industriyal

Sentro Ng Pananaliksik Sa Organisasyon At Estratehiya Ng Bahay-Kalakal

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Pangangasiwa

Sentro Ng Pananaliksik Sa Kabuhayan Ng Daigdig At Iba’t Ibang Bansa

Instituto Ng Pag-Aaral Sa Pinansya’t Negosyong Pandaigdig

Sentro Ng Pag-Aaral Sa G20

Sentro Ng Pananaliksik Sa Gitna’t Silangang Europa

Sentro Ng Pag-Aaral Sa Finland

Pambansang Sentro Ng Pananaliksik Sa Edukasyon Ng Wikang Dayuhan Sa Internet

Sentro Ng Pananaliksik Sa Kanlurang Asya’t Aprika

Sentro Ng Pananaliksik Sa Timog-Silangang Asya

Sentro Ng Pag-Aaral Sa ROK At DPRK

Sentro Ng Pananaliksik At Pagtuturo Ng Wikang Koreano

Sentro Ng Pananaliksik Sa Timog Asya

Institutong Sirindhorn Ng Wika’t Kultura

Malay Research Center

Chinese American Literature Research Center

Center For Linguistics&Applied Linguistics Of The School Of English And International Studies

Center For English And American Literature

American Studies Center

Center For Translation Studies

British Studies Center

Australian Studies Center

Irish Studies Center

Canadian Studies Center

International Communication Studies Center

Intrer-Cultural Studies Center Of The School Of English And International Studies,BFSU

Center For Diaspora And Transnational Studies

Faculty Development And Research Committee Of The School Of English And International Studies

Institute Of World Economy

Institute Of Philosophy And Culture

BFSU Center For Yijing And Confucius Studies

Center For Culture Industry

Information Center For International Chinese Teaching

Center For Comparative Literature And Inter-Cultural Studies

BFSU Research And Development Center For International Chinese Teaching Resources

Research Center For English For Specific Purposes

China-Canada Culture And Education Exchange Center

Sri Lankan Studies Center

Indonesian Studies Center

Center For Latin Language And Culture

Polish Studies Center

Center For Omnimedia Studies

Center For Media Ethics And Policy Research

Mexican Studies Center

Research Center For Francophone Countries And Regions

Center For Nordic Studies

China-Africa Center For Law Studies

Research Center Of Contemporary French LiteratureNo.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC