UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

ABOUT BFSU

2019年04月15日


Ang Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU) ay isang kilalang unibersidad ng Tsina na may mahabang kasaysayan, nagtuturo ng pinakamaraming wika, at nagkakaloob ng mga programang pang-edukasyon sa iba’t ibang antas.Bilang pamantasang nasa ilalim ng direktang pamumuno ng Ministri ng Edukasyon ng Tsina, noong 2011, ang BFSU ay naitala ng nasabing Ministri bilang isa sa mga unibersidad ng “Project 985,” siyang proyektong naglalayong makapaglatag ng platapormang inobatibo para sa mga nukleong disiplin. Ito ay isa rin sa mga unang pamantasan ng “Project 211,” pambansang proyekto na inilunsad ng Ministri ng Edukasyon noong 1995 na naglalayong hubugin ang 100 pangunahing pamantasang Tsino para sa ika-21 siglo. Ang BFSU na matatagpuan sa Distritong Haidian, Beijing, Tsina, ay binubuo ng dalawang kampus, Silangang Kampus at Kanlurang Kampus, na nasa magkabilang panig ng West 3rd Ring Road, ayon sa pagkakasunod.

Ang BFSU ay nagsimula sa Pangkat ng Wikang Ruso ng Ika-3 Sangay ng Kolehiyong Militar at Pulitikal ng mga Mamamayang Tsino laban sa Pananalakay ng Hapon na itinatag sa Yan’an, siyudad sa lalawigang Shaanxi sa dakong sentral ng Tsina noong 1941. Batay sa nasabing Pangkat, itinatag ang Paaralan ng mga Wikang Dayuhan ng Yan’an noong 1944, sa ilalim ng Komisyong Militar ng Partido Komunista ng Tsina (CPC). Makaraang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina noong 1949, sumailalim ang Paaralan sa pamumuno ng Ministring Panlabas, at noong 1954, pinangalanan itong Instituto ng mga Wikang Dayuhan ng Beijing. Noong 1959, pinagsama ang Instituto ng Wikang Ruso ng Bejing at Instituto ng mga Wikang Dayuhan ng Beijing. Sapul noong 1980, napasailalim ang Instituto sa pamumuno ng Ministri ng Edukasyon ng Tsina. Noong 1994, binago ang pangalan ng Instituto bilang Unibersidad ng Pag-aaral na Panlabas ng Beijing (BFSU). Sa kasalukuyan, ang BFSU ay nagtuturo ng 98 wikang dayuhan. Mayroon din itong digring doktoral sa mga kursong kinabibilangan ng wika at panitikang banyaga, wika at panitikang Tsino, pamamahayag at komunikasyon, siyensiyang pulitikal, abogasya, siyensiya sa pangangasiwa, at inhenyeriya.

Sa mahigit 70 taong kasaysayan, batay sa ideyang pang-edukasyon na humuhubog ng mga talento sa larangan ng ugnayang panlabas, may-katangian at de-kalidad at batay rin sa salawikain ng Unibersidad na kahandaang matuto ng lahat ng kaalaman at buong-tatag na pagsasakatuparan ng lahat ng mga natutuhan, nahubog ng BFSU ang mahigit 90,000 gradwado sa larangan ng diplomasya, pagsasalin, kabuhaya’t kalakalan, pamamahayag, abogasya, pinansya at iba pa.Ayon sa inisyal na datos, sa lahat ng mga nagtapos sa BFSU, 400 ang itinalaga bilang embahador at 1,000 bilang kasangguni at tagapayo. Dahil dito, ang BFSU ay tinaguriang Duyan ng mga Diplomata ng Tsina.
No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC