UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

LIBRARY

LIBRARY

2019年04月16日


1 (3)

Ang Aklatan ng BFSU, landmark sa kampus ay isang 6-na-palapag na gusaling may kabuuang floor area na 23,000 kilometro kuwadrado. Ang pader sa harapan ng Aklatan na nauukitan ng salitang “aklatan” sa 55 wika ay sumasagisag sa katangiang multilingual at pananaw na pandaigdig ng BFSU. Ang bubungang salamin sa ibabaw ng bulwagan ng BFSU ay nauukitan din ng mga titik na lumilikha ng atmospera ng dagat ng karunungan kapag sumisikat ang araw. Ang hagdan sa gitna ng bulwagan na pantungo sa “bundok ng libro” ay nagpapahiwatig sa kilalang salawikaing Tsino na “kasipagan ay nagbibigay-daan sa gabundok na karunungan.” Sa pamamagitan ng pleksibleng kayarian at bukas na espasyo, lubos na nagpapakita ang Aklatan ng ideya ng pagiging bukas sa pangangasiwa sa makabagong aklatan at ng harmonya sa pagitan ng tao at libro.

_MG_6879 副本

Ang Aklatan ay may mahigit 1.264 milyong librong papel, mahigit 482,000 librong elektronik, 1,174 peryodiko sa wikang Tsino at dayuhan, at 56 na database sa iba’t ibang wika, na nagtatampok, pangunahin na sa wika, panitikan, kultura at iba pa. Nitong ilang taong nakalipas, kasabay ng pagpapasulong ng iba’t ibang disiplina ng BFSU, binubuo rin ang karagdagang koleksyon na may kinalaman sa abogasya, diplomasya, kabuhayan, pamamahayag at pangangasiwa.

_MG_6921 副本

Ang Aklatan ay may mahigit 2,000 upuan at 18 silid para sa pagbabasa at pag-aaral, kasama ng silid na pulungan, silid na lektiyuran, silid na ensayuhan, silid na eksibisyunan at mga kapihan, na lumilikha ng espasyo kung saan ang mga mambabasa ay hindi lamang maaaring magtamo ng karunungan, kundi maaari ring mag-usap at makinig sa isa’t isa. Sumasalamin ito sa konsepto ng Aklatan na ipinagpapauna ang mambabasa sa serbisyo. Ang Aklatan ay nagkakaloob ng 24-oras na self-service ng pagsasauli ng libro at iba pang pasilidad na pang-self-service na gaya ng pagpi-print, pagpo-photocopying, at pag-iskan. Ang mga pasilidad ng multimedia ay hindi lang nagkakaloob sa mga mambabasa ng karanasang biswal ng pagbabasa, kundi nagpapasigla rin sa kanilang kakayahang inobatibo. Ang sistemang kompyuterisado ay hindi lamang nagpapasulong sa pangangasiwa ng Aklatan, nakakatulong din ito sa paghabol sa mabilis na pag-unlad ng kabuhayang nagtatampok sa karunungan.

1DX_2813

Sa pagkakaroon nito ng mayamang koleksyon, komportableng kapaligiran, serbisyong nagpapauna sa mambabasa at makabagong pasilidad, ang Aklatan ng BFSU ay isang may-mataas-na-kalidad na lugar para sa mga guro at estudyante upang mag-aral, manaliksik at makipag-ugnayan sa isa’t isa.
No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC