UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Master Programs

2019年04月15日


PROGRAMANG PANGMASTER

Batas Na Sibil At Komersyal

Batas Pandaigdig

InteBatas Sa Pagmamay-Ari Ng Likhang-Isip

Hudikatura’t Pagtutulungang Hudisyal Na Pandaigdig

Mga Sistemang Pulitikal Na Tsino At Dayuhan

Siyentipikong Sosyalismo At Pandaigdig Na Kilusang Komunista

Pulitikang Pandaigdig

Relasyong Pandaigdig

Diplomasya

Pangangasiwa Sa Diplomasyang Publiko

RegPag-Aaral Na Panrehiyon

Pamamahayag

Komunikasyon

Lingguwistika At Inilapat Na Lingguwistika

Wika’t Panitikang Tsino

Sinaunang Panitikang Tsino

Komparatibong Panitikan At Panitikang Pandaigdig

Wika’t Panitikang Ingles

Wika’t Panitikang Ruso

Wika’t Panitikang Pranses

Wika’t Panitikang Aleman

Wika’t Panitikang Hapones

Wika’t Panitikang Espanyol

Wika’t Panitikang Arabe

Wika’t Panitikan Ng Mga Bansang Eurupeo

Wika’t Panitikang Ng Mga Bansang Asyano’t Aprikano

Lingguwistikang Dayuhan At Inilapat Na Lingguwestika

Komparatibong Panitikan At Pag-Aaral Na Interkultural

Pagsasalin

Patakaran At Pagpaplanong Pangwika

Pagtuturo Ng Wikang Tsino Bilang Wikang Dayuhan

Pag-Aaral Na Panrehiyon Ng Asya At Aprika

Batas Pandaigdig At Pangangasiwang Panrehiyon

Negosyong Pandaigdig At Pangangasiwang Panrehiyon

Relasyong Pandaigdig At Pag-Aaral Na Panrehiyon

Komunikasyong Pandaigdig

Inhinyeriyang Pinansyal At Pangangasiwa Sa Panganib

Kalakalang Pandaigdig Na At Pangangasiwa Sa Pamumuhunan

Lohistikang Pandaigdig At Pangangasiwa Sa Kawing Ng Suplay

Operasyong Transnasyonal At Pangangasiwa Sa Impormasyon

MgaProgramang Pangmaster (Digring Propesyonal):

Master Ng Pagsasalin At Pagpapakahulugan

Master Ng Pagtuturo Ng Wikang Tsino Bilang Wikang Dayuhan

Master Ng Pinansya

Master Ng Negosyong PandaigdigNo.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC