UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Ingles at Araling Pandaigdig

Ang Paaralan ng Ingles at Araling Pandaigdig (School of English and International Studies, SEIS), na may kasaysayang maaaring mabakas hanggang noong 1944, ay binubuo ng dalawang departamento: Departamento ng Wika’t Panitikang Ingles at Departamento ng Pagsasalin at Pagpapakahulugan. Kinikilala ito bilang isa sa mga primera klaseng institusyon ng pagtuturo at pananaliksik sa wikang Ingles sa Tsina.

Nagkakaloob ang SEIS ng mga kursong interdisiplinaryo sa Ingles para sa mga digring pang-bachelor, pangmaster at doktoral, upang humubog ng mga kuwalipikadong propesyonal na may kagalingang pangwika at akademiko at itatag ang mga disiplina na nasa pinakamagaling na lebel sa bansa at maging kilala sa daigdig.

Naitatag ng SEIS ang sarili bilang “flagship” ng BFSU at nangunguna sa mga katulad na institusyon sa bansa pagdating sa pagtuturo at pananaliksik sa larangan ng wika’t panitikang Ingles, at pagsasalin at pagpapakahulugan. Ang mga programang pang-undergraduate ng paaralan ay naglalayong humubog ng mga estudyante para maging matatas sa Ingles at magkaroon ng malawak na karunungan, kakayahan sa pamumuno, pandaigdig na pananaw at kakayahang matuto, umisip nang kritikal, lumikha at makipagtulungan sa kapuwa. Layon naman ng mga programang pang-graduate ng SEIS na humubog ng matataas na lebel na propesyonal na magaling sa Ingles, pagsasalin at pagpapakahulugan, may pinagdalubhasaang karunungan sa makataong sining at agham na panlipunan, kakayahang sarilinang magsagawa ng pananaliksik na akademiko at gumalugad ng bagong larangan. Sa kasalukuyan, nakapagenrol na ang SEIS ng 599 na estudyante sa mga programang pang-bachelor, 381 sa mga programang pangmaster, at 87 sa mga programang doktoral.

Lubos na pinahahalagahan ng SEIS ang pagpapalitan at pagtutulungang pandaigdig. Itinatag ng paaralan ang estratehikong pakikipagtuwangan sa 30 unibersidad na dayuhan na kinabibilangan ng Lancaster University, Columbia University, University of Adelaide, University of Toronto, University of Auckland, at iba pa. Nagkakaloob din ang paaralan sa mga estudyante ng sari-saring pagkakataong mag-aral sa ibayong dagat na gaya ng mga programa ng pagpapalitan, pangmaikliang-panahong pag-aaral sa ibayong dagat at summer camp. Bukod dito, tumatanggap din ang SEIS ng mga estudyanteng dayuhan na maaaring mag-aral para sa digri, sa silid-aralan kasama ng mga estudyanteng Tsino ng BFSU.

Napatunayang kompetetibo sa iba’t ibang karera ang mga nagtapos sa SEIS. Nagtatrabaho sila sa organong pampamahalaan, bahay-kalakal na ari ng estado, bahay-kalakal na transnasyonal, media organizations, organo ng relasyong dayuhan at kalakalang dayuhan, institusyong pangkultura at pang-edukasyon, limbagan, bahay-kalakal ng pagsasalin, tanggapan ng mga manananggol, at tanggapan para sa accounting. Kada taon, humigit-kumulang 30% ng mga nagtapos sa SEIS ang nag-aaral para sa mga digring master’s at doktoral sa mga primera klaseng unibersidad sa daigdig na gaya ng University of Oxford, Harvard University at iba pa.

Sapul nang itatag mahigit 70 taon na ang nakaraan, nahubog ng SEIS ang malaking bilang ng kuwalipikadong propesyonal at marami sa kanila ang namumukod bilang diplomata, mangangalakal, mamamahayag, tagapagsalin at tagapagpakahulugan, guro sa Ingles at mananaliksik. Kabilang sa mga katangi-tanging nagtapos sa SEIS ay sina Li Zhaoxing, dating Ministrong Panlabas ng Tsina; Sun Zhenyu, dating Sugong Tsino sa World Trade Organization; Zhang Yesui, Pangalawang Ministrong Panlabas ng Tsina; Fu Ying, dating Pangalawang Ministrong Panlabas ng Tsina; Jin Liqun, Presidente ng Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); Zhang Qiyue, Konsul-Heneral ng Tsina sa New York; Yang Lan, pamosong TV hostess; Xu Gehui, kilalang TV hostess; Sun Ning, punong tagapagpakahulugan o chief interpreter ng Ministring Panlabas ng Tsina.

Mataas ang kakayahang akademiko ng mga guro ng SEIS, mayaman din sila sa karanasan sa pagtuturo at dedikado sa trabaho. Sa kasalukuyan, ang SEIS ay binubuo ng 87 full-time na guro na kinabibilangan ng 27 ganap na propesor at 28 asistenteng propesor. 66 sa mga guro ang nakakuha ng digring PhD. Ang magagaling na guro ay umani ng magandang reputasyon para sa SEIS at masasabing nagsisilbing huwaran para sa edukasyong Ingles sa Tsina.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC