UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Departamento ng Espanyol at Portuges

Ang Programa ng Wikang Espanyol ng BFSU ay itinatag noong 1952, at ang Programa ng Wikang Portuges naman ay noong 1961. Ang mga programang ito ay kapuwa kauna-unahang ganitong programa sa Tsina. Sa paglipas ng panahon, ang Departamento ng Espanyol at Portuges ay nakapagbigay ng kahanga-hangang ambag sa pagpapalitang pulitikal, ekonomiko at kultural sa pagitan ng Tsina at mga bansang nagsasalita ng Espanyol at Portuges.

Noong 1979, ang programang Espanyol ng BFSU ay ang kauna-unahan sa Tsina na inawtorisahang magkaloob ng digring pangmaster sa wikang Espanyol, at noong 1996, ito rin ang kauna-unahang nagkaloob ng digring PhD sa wikang Espanyol. Noong 2010, kinilala ang departamento bilang pangunahing programa ng pamahalaang munisipal ng Beijing.

Ang programang Espanyol ng departamento ay naglalayong humubog ng mga kuwalipikadong propesyonal na may kakayahang pangwika at maaaring magtrabaho sa iba’t ibang sektor na gaya ng diplomasya, kalakalang panlabas, edukasyon, kultura, siyensiya’t teknolohiya at media. May 25 guro sa programang Espanyol na kinabibilangan ng apat na ganap na propesor at limang asistenteng propesor. Bawat taon, dalawang gurong dayuhan ang inaanyayahan para magturo. Ang programang Portuges naman ay may 8 guro na kinabibilangan ng anim na gurong Tsino at dalawang dayuhan.

Sa programang Espanyol, ang programang pang-bachelor ay apat na taon at ang programang pangmaster ay tatlong taon at nagpapakadalubhasa sa lingguwistiks, panitikan, pagsasalin at pananaliksik sa mga bansang Kastila. Ang mga programang pang-PhD ay tumatagal ng tatlo hanggang apat na taon at nagpapakadalubhasa sa panitikan ng Latin America at Pagpapakahulugan. Sa programang Portuges ng departamento, ang programang pang-bachelor ay apat na taon kung saan ang unang dalawang taon at huling taon ay sa Tsina at ang ikatlong taon ay sa ibayong dagat. Ang programang pangmaster ay tatlong taon at nagpapakadalubhasa sa pagsasalin o sa patakarang panlabas at relasyon sa Tsina ng Brazil.

Laging nangunguna ang departamento sa pagtuturo at pananaliksik sa Tsina. Nakahubog na ito ng mahigit 2,500 propesyonal sa wikang Espanyol na kinabibilangan ng mahigit 2,200 bachelor, 150 master at 12 doktor, at mahigit 500 propesyonal sa wikang Portuges. Nagtatrabaho sila bilang diplomata, tagapagsalin at tagapagpakahulugan, propesor, mamamahayag at iba pa.

Nakipaglagdaan ang departamento sa kasunduan ng pagpapalitan sa mga prominenteng unibersidad sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol at Portuges. Bawat taon, nagpapadala ito ng mga estudyante sa nasabing mga unibersidad para sa pag-aaral. Itinatag din nito, kasama ng National Autonomous University of Mexico, ang Sentro ng Pananaliksik na Mehikano. Sa pakikipagtulungan sa University of Lisbon, itinatag din ng departamento ang Samahan ng Pagpapalitan at Pagtutulungang Pangwika at Pangkultura sa pagitan ng Tsina at mga Bansang Nagsasalita ng Portuges para mapasulong ang pagtuturo ng wikang Tsino at wikang Portuges.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC