UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Negosyong Pandaigdig

Ang Paaralan ng Negosyong Pandaigdig (International Business School, IBS) na itinatag noong 2001 ay isa sa mga pinakamalaking paaralan ng BFSU. Nagkakaloob ito ng iba’t ibang programang kinabibilangan ng regular na mga programang pang-undergraduate, magkasanib na programang pang-undergraduate ng mga counterpart na dayuhan, mga programang pangmaster, mga programang may dalawahang digring batselyer o dual bachelor’s degree, mga programang pang-PhD, at mga espesyal na programa ng pagsasanay. Sa kasalukuyan, ang paaralan ay may halos 1,000 undergraduate, 400 estudyanteng dayuhan mula sa mahigit 50 bansa at 200 estudyante sa preparatoryong programa ng pag-aaral sa ibayong dagat.

Ginagawa ng IBS ang lahat ng makakaya nito para maipakilala sa buong daigdig ang edukasyong pangnegosyo ng Tsina sa pamamagitan ng pagpapasigla sa kuryusidad ng mga estudyante para sa kaalaman at sa mundong wala silang kamuwangan at paglinang ng mga elitista sa negosyo na may pananaw sa hinaharap, talas ng isip at bukud-tanging kakayahan sa pagpapasya at paglikha. Layon ng IBS na itatag ang sarili bilang kauna-unahang may pangmundong saklaw na paaralang pangnegosyo ng Tsina na nagtatampok sa edukasyong multilingguwal, multikultural at multirehiyonal, sa pamamagitan ng magkakasanib na pagsisikap ng mga kawani, estudyante, at alumni. Balak ng IBS na manguna sa pakikipag-ugnayan ng Tsina sa labas at sa paglinang ng magiging mga bukas ang isip at responsible sa lipunang lider ng negosyo

Sapul nang itatag, ang IBS ay nakapagtamo na ng kahanga-hangang bunga sa larangan ng pagtuturo, pananaliksik, serbisyong panlipunan, at kooperasyong pandaigdig. Noong 2002, ang kaguruan o faculty ng economics at management ng IBS ay natukoy bilang isa sa mga pangunahing disiplina ng proyektong 211 ng Tsina. Noong 2007, ang IBS ay napili ng Ministri ng Edukasyon at Ministri ng Pinansya ng Tsina bilang base ng pagsubok na pagsasanay para sa mga transnasyonal na propesyonal sa kabuhayan at pangangasiwa. Noong 2009, nagawaran ang IBS ng unang gantimpala ng Pamahalaang Munisipal ng Beijing dahil sa husay nito sa pagsasanay ng transnasyonal na talento sa pangangasiwa. Noong 2012, kinilala ang IBS bilang isang pambansang huwaran ng demonstrasyon para sa edukasyong eksperimental. Bukod dito, lima sa mga propesor ng IBS ang napili ng Ministri ng Edukasyon para sa espesyal na suporta sa pagpapaunlad ng kapasidad.

Pinahahalagahan ng IBS ang pagsasagawa ng “global approach” sa pag-unlad nito sa pamamagitan ng pakikipagtuwang sa mga unibersidad sa Europa, Amerika at mga bagong usbong na kabuhayan. Hinihimok din ng IBS ang mga undergraduate at postgraduate nito na makilahok sa pangmadaliang programa ng pag-aaral sa ibayong dagat at sa mga aktibidad ng pagpapalitang pandaigdig. Kasabay nito, pinananatili ng IBS ang mahigpit na kolaborasyon sa pamahalaan, negosyo, at institusyong pinansyal ng Tsina, at mga transnasyonal na kompanya.

Lagi nang itinuturing ng IBS na kanyang misyon ang paggamit ng kanyang perspektibong pandaigdig para makapag-ambag sa kaunlarang pangkabuhayan ng Tsina, makapagsagawa ng inobasyon sa pananaliksik sa larangan ng kabuhayan at pangangasiwa, at makapaghubog ng mga talento.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC