UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Si Presidente Yang Dan, Ininterbyu ng UN Today

发布时间:2023-08-20

Kamakilan, inilahad ng UN Today na opisyal na magasin ng UN ang panayam kay Yang Dan na presidente ng BFSU at deputy Party secretary of the CPC BFSU committee na pinapamagatang Reaffirming International Connections through Language.

Sa pagpapanayam, ibinahagi ni Yang Dan ang ideya at karanasan ng BFSU sa pamamagatan ng pagganap ng edukasyon at serbisyo ng wika upang isulong ang komunikasyong pandaigdig. Ipinakilala niya ang katuparan ng BFSU sa pagpapasulong ng kooperasyong internasyonal ng edukasyon ng wikang banyaga. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa mga hamon at pagkakataong dinadala ng bagong teknolohiya tulad ng AI sa panahon ng impormasyon.No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC