BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

KORTFÖRFATTNING

发布时间:2019-05-21

ANTAGNINGSFÖRFARANDE

Läsåret på BFSU börjar i början av september och avslutas i mitten av juli efterföljande år. Läsåret är uppdelat i två terminer, en vår- och en hösttermin. Varje år har studenterna två ledigheter, sommarledighet i juli och augusti och fyra veckor vinterledighet i samband med det kinesiska nyåret. Korttidskurser i kinesiska erbjuds under sommar- och vinterledigheterna.

HÖGSKOLEPROGRAM

  1. Grundutbildningen innefattar fyra års studier. För en filosofie magisterexamen måste du fullfölja programmets obligatoriska kurser, skriva en examensuppsats och muntligt försvara din uppsats i en opponering.

  2. Masterutbildningen innefattar två till tre års studier beroende på program. Utbytesstudenter följer samma utbildning som de kinesiska studenterna. För att erhålla ett examensbevis måste du fullfölja alla obligatoriska kurser, skriva en examensuppsats och muntligt försvara din uppsats i en opponering.

3.Doktorandutbildningen innefattar tre års studier. För att erhålla examensbevis och doktorstitel måste du fullfölja alla obligatoriska kurser, visa på akademisk utveckling, skriva en doktorsuppsats och klara av den muntliga disputationen.

FRISTÅENDE KURSER

  1. Ordinarie kurser: sex månader till ett års studier, med möjlighet till förlängning. Ett certifikat utfärdas efter att studenten såväl klarat den obligatoriska kursen i kinesiska som aktuell kurs.

  2. Korttidskurser: för närvarande anordnas endast korttidskurser i kinesiska språket och kinesisk kultur. Under sommarledigheten anordnas intensivkurser under tre, fyra eller åtta veckor. Under vinterledigheten anordnas intensivkurser under fyra veckor. Förbehållet att antalet sökande är tillräckligt. Föreläsningarna äger rum från måndag till fredag, då man under förmiddagen studerar det kinesiska språket och under eftermiddagen den kinesiska kulturen. Varje vecka anordnas också en gemensam utflykt i Peking. Studenterna får ett studentkort att använda under studietiden och efter avslutat kurs erhåller de ett certifikat.

ANSÖKAN- OCH ANTAGNINGSFÖRFARANDE

  1. Ansökan: Ansökande ska lämna in sin ansökan tillsammans med efterfrågade dokument online (http://study.bfsu.edu.cn). Ansökan till höstens kurser eller program ska vara universitetet till handa mellan mitten av april och början av juni, och ansökan till vårens kurser och program mellan mitten av oktober till början av januari. Universitetet går igenom ansökningshandlingarna och låter meddela i de fall vissa kompletteringar behövs. Kompletteringar ska göras online.

  2. Antagning: besked skickas tillsammans med andra nödvändiga dokument som visaansökan och välkomstbrev så snart som du är antagen. Räkna med en väntetid på fyra till fem veckor.

INKVARTERING

BFSU erbjuder alla utbytesstudenter studentrum av olika slag. Om du väljer att inte bo på universitetsområdet utan väljer andra boendealternativ måste du anmäla detta hos den lokala polisstationen. De utfärdar ett bostadsintyg som du måste ha för att kunna registrera dig på BFWU och fullfölja nödvändiga formaliteter kring din ankomst till Peking

REGISTRER INGSAVGIFT

AVGIFTER

PROGRAM

UTBILDNINGSNIVÅ

UNDERVISNING

Grundutbildning
På Kinesiska

Fil Kand

12150 RMB/Termin

22150RMB/År

400 RMB


Fil Master

27000RMB/År

800 RMB

På Främmande Språk

Fil Kand

26000RMB/År

800 RMB


Fil Master

27150RMB/År

800 RMB


Fil Master Inom Översättning Och Tolkning

30000RMB/År

800 RMB


Doktorsexamen

34000RMB/År

800 RMB

Fristående Kurser
Kinesiska Språket

Ordinarie Kurs

11500RMB/Termin

21 150 RMB/År

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

KONTORET FÖR KONFUCIUSINSTITUTEN

KONTORET FÖR UTBYTESSTUDENTER

KONTORET FÖR ALLMÄN ADMINISTRATION

Copyright@BFSU.Support by ITC