BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

MASTERPROGRAM

2019年04月15日


Civil- Och Handelsrätt
Internationell Rätt
Immaterialrätt
Internationell Lag Och Rättssamarbete
Kinesisk Och Utrikespolitik
Vetenskaplig Socialism Och Internationella Kommuniströrelsen
Internationell Politik
Internationella Relationer
Diplomati
Offentlig Diplomati
Landsstudier
Journalistik
Kommunikationsvetenskap
Lingvistik Och Tillämpad Lingvistik
Kinesiska Språket Och Kinesisk Litteratur
Kinesisk Litteraturhistoria
Litteraturvetenskap Och Världslitteratur
Engelska Språket Och Engelsk Litteratur
Ryska Språket Och Rysk Litteratur
Franska Språket Och Fransk Litteratur
Tyska Språket Och Tysk Litteratur
Japanska Språket Och Japansk Litteratur
Spanska Språket Och Spansk Litteratur
Arabiska Språket Och Arabisk Litteratur
Europas Språk Och Europeisk Litteratur
Asien Och Afrikas Språk Och Litteratur
Utländsk Lingvistik Och Tillämpad Lingvistik
Litteraturvetenskap Och Interkulturella Studier
Kinesiska Som Andraspråk
Översättningsvetenskap
Språkpolicy
Pedagogik Med Inriktning Mot Kinesiska Som Andraspråk
Internationell Lag Och Regional Styrning
Internationella Affärer Och Regional Styrning
Internationella Relationer Och Regional Styrning
Internationell Media- Och Kommunikationsvetenskap
Finansiella Instrument Och Riskhantering
Internationell Handel Och Kapitalförvaltning
Internationell Logistik Och Försörjningsstyrning
Transnationella Operationer Och Informationshantering
Masterprogram Med Yrkesinriktning
Översättar- Och Tolkprogrammet
Lärarutbildning Med Inriktning Kinesiska Som Främmande Språk
Civilekonomprogrammet
Ekonomiprogrammet Med Inriktning Internationell Ekonomi
Management


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

KONTORET FÖR KONFUCIUSINSTITUTEN

KONTORET FÖR UTBYTESSTUDENTER

KONTORET FÖR ALLMÄN ADMINISTRATION

Copyright@BFSU.Support by ITC