BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

NUVARANDE LEDNING

2019年05月21日


Wang Dinghua

Chairman of the University Council

PhD in Education,professor

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor

Jia Dezhong

Biträdande rektor

Doktor i statskunskap, forskardocent

Jia Wenjian

Biträdande rektor

Doktor i filosofi, professor och handledare av doktorander

Sun Youzhong

Biträdande rektor

Doktor i…….., professor och handledare av doktorander


Hu zhigang

Vice Chairman of the University Council

Degree in education,Beijing Normal University
No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

KONTORET FÖR KONFUCIUSINSTITUTEN

KONTORET FÖR UTBYTESSTUDENTER

KONTORET FÖR ALLMÄN ADMINISTRATION

Copyright@BFSU.Support by ITC