BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Bibliotek

BIBLIOTEK

2019年04月16日


1 (3)

BFSU:s bibliotek är med sin sex våningar höga byggnad och golvyta på 23 000m ett för campuset viktigt landmärke. Husets framsida är dekorerad med ordet bibliotek på 55 olika språk, vilket symboliserar BFSU:s flerspråkiga och internationella särprägel. Entréns glastäckta tak är också dekorerat med bokstäver vilka bildar ett mönster av kunskap när solljuset tränger igenom glaset. I mitten av byggnaden leder en trappa besökaren upp till det så kallade berget med böcker (mountain of books), ett förkroppsligande av det kända kinesiska citatet ”flit är vägen till kunskap”. Med sin flexibla arkitektur och öppna ytor blir biblioteket ett modernt bibliotek där man finner en harmoni mellan böcker och människor.

_MG_6879 副本

Biblioteket har 1 264 miljoner böcker, över 482 000 elektroniska böcker, 1174 tidskrifter och 56 databaser på kinesiska och andra språk, inom framför allt språk, litteratur och kultur. Under de senaste åren har, tack vare en mångvetenskaplig utveckling vid BFSU, många nya ämnesområden byggts upp, så som juridik, diplomati, ekonomi, journalistik och företagsamhet.

_MG_6921 副本

Biblioteket har över 2000 studieplatser, 18 läsesalar, konferensrum, föreläsningssalar och kafeterior, vilka inte bara erbjuder besökaren en plats att inhämta kunskap på utan även fungerar som en träffpunkt. Bibliotekets mål är att erbjuda allt en läsande besökare önskar sig. Biblioteket erbjuder vidare en 24- timmars självservice när det gäller lån av böcker, kopiering, tryckning och skanning. De multimediala faciliteterna ger besökaren flera alternativ till att visualisera sina studier. Bibliotekets teknik är väl uppdaterad inom de flesta områden.


1DX_2813

Med sitt rika bokinnehav, trivsamma miljö, läsarvänlig service och moderna faciliteter är universitetsbiblioteket en självklar plats för såväl lärare som studenter för kunskapsinhämtning, efterforskning och kommunikation.
No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

KONTORET FÖR KONFUCIUSINSTITUTEN

KONTORET FÖR UTBYTESSTUDENTER

KONTORET FÖR ALLMÄN ADMINISTRATION

Copyright@BFSU.Support by ITC