BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

FAKTA OM BFSU

2019年04月15日


Fakta om BFSU

Skolan grundades 1941

Studenter

4965registrerade studenter på grundprogram

2559 registrerade studenter på fortsättningsprogram, 427 doktorander och 2132 studenter inom masterutbildning

1410 utländska studenter

51 procent av studenterna på grundutbildningen inom mindre vanliga språk erbjuds utbildning i målspråkslandet före examen.

BFSU rankas på tredje plats med hänseende till examinerade studenters konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Fakulteter

1281 heltidsanställda fakultetspersonal och administrativ personal

680 fakultetspersonal

351 professorer (inklusive 122 professorer och 229 docenter)

150+ utländsk fakultetspersonal

Undervisning

22 skolor och avdelningar

78 grundutbildningsprogram

4 huvuddiscipliner

67 språk

25europeiska officiella språk

10 ASEAN officiella språk

25språk, där BFSU är det enda universitet som erbjuder undervisning i Kina

1:11 i lärartäthet

44 masterprogram

19 doktorandprogram

1 postdoktorandprogram

Forskning

1 forskningscenter för humaniora och samhällsvetenskap, direkt under ledning av utbildningsdepartementet

4 forskningscenter för region- och landsstudier

1 forskningscenter under ledning av kommittén för nationella språk

1 center för filosofi- och samhällsforskning

10 akademiska tidskrifter, varav 3 huvudtidskrifter

Internationellt utbyte och samarbete

21 Konfuciusinstitut runt om i världen

400+ utbyten med andra universitet och akademiska institutioner i 88 olika länder och regioner

Campus

463 654 m golvarea

126 400 000+ böcker, inklusive 656 000 böcker på främmande språkNo.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

KONTORET FÖR KONFUCIUSINSTITUTEN

KONTORET FÖR UTBYTESSTUDENTER

KONTORET FÖR ALLMÄN ADMINISTRATION

Copyright@BFSU.Support by ITC