HOME > Nastava > Postdiplomske studije

Doktorski programi

Updated: 2023-08-16

Engleski jezik i književnost

Ruski jezik i književnost

Francuski jezik i književnost

Nemački jezik i književnost

Japanski jezik i književnost

Španski jezik i književnost

Arapski jezik i književnost

Evropski jezici i književnosti

Evropski jezici i književnosti

Strana lingvistika i primenjena lingvistika

Komparativna književnost i međukulturalne studije

Translatologija

Jezička politika i planiranje

Nastava kineskog kao stranog jezika

Međunarodno pravo i regionalno upravljanje

Međunarodno poslovanje i regionalno upravljanje

Međunarodni odnosi i regionalne studije

Međunarodne komunikološke studije

Nauka o menadžmentu i inženjerstvo