HOME > O univerzitetu > Podaci
>Pregled
>Moto i amblem
>Rukovodstvo
>Podaci
>Kampus
>Kontakt

Podaci

Studenti 5.700+ studenata osnovnih studija
3.900+ postdiplomaca (doktorskih i master kandidata)
1.300+ međunarodnih studenata
Nastavno osoblje Preko 1.300 stalno zaposlenih članova fakulteta i pomoćnog osoblja

Oko 200 stranih nastavnika iz 65 zemalja i regiona

Nastava 121 dodiplomski program
47 programa koje ekskluzivno u Kini
Predaje se 101 jezik
4 ključna predmeta na nacionalnom nivou
7 ključnih predmeta na opštinskom nivou u Pekingu
2 doktorska programa disciplina prvog nivoa
11 akademskih master programa disciplina prvog nivoa
8 stručnih master programa
Nauka 1 ključni istraživački centar za humanističke i društvene nauke u okviru Ministarstva prosvete
1 laboratorija za filozofiju i društvene nauke pri Ministarstvu prosvete
1 istraživački centar pri nacionalnom Odboru za jezik
4 istraživačke baze za regionalne i državne studije u okviru Ministarstva prosvete
37 centara za zemlje i regionalne studije koji su registrovani u Ministarstvu prosvete
3 istraživačka centra za međuljudsku razmenu u okviru Ministarstva prosvete
4 CSSCI časopisa
Međunarodna razmena i saradnja 23 Konfucijeva instituta širom sveta
299 partnerstava sa univerzitetima i akademskim institucijama u 84 zemlje i regiona
Kampus Oko 1,57 miliona knjiga u biblioteci BFSU