HOME > O univerzitetu > Kampus > Content

Biblioteka

Updated: 2021-07-12

BibliotekaBFSUtrenutnoimazbirkuliteraturekojapokriva74jezika,uključujućikineski,engleski,francuski,ruski,nemački,španski,japanskiiarapski, saukupnoskoro1,57milionasvezakaliterature,višeod 2,16milionatomovee-knjigai 1.081vrstakineskihistranihnovinaiperiodike,višeod 10.000komadaraznihaudio-vizuelnihmaterijala,višeod 38.000vrstakineskihistranihelektronskihčasopisapunogteksta, 107kineskihistranihbazapodatakai 9samostalnonapravljenebazepodatakakarakteristika.Poslednjihgodina, sarazvojem,kontinuiranosepovećavailiteraturaopravu,diplomatiji,ekonomiji,novinarstvuimenadžmentu.

Biblioteka ima ukupnu površinu od 23.000 kvadratnih metara i šestospratnicu. Čitaocima pruža više od 2.200mesta, 18 učionica, akademskih predavaonica, sala za akademske seminare, učionice za obuku itd.Imaiizložbene hale, kafe barovei rekreativna mesta.

Cela biblioteka je pokrivena bežičnom mrežom, a postoji 24-časovni samouslužni prozor za vraćanje knjiga, koji omogućava samouslužno štampanje, kopiranje, skeniranje, pozajmljivanje i vraćanje knjiga, elektronsku navigaciju, elektronsko čitanje novina i drugu samouslužnu opremu, sa elektronskim prostorom za čitanje i multimedijalnim prostorom za učenje, i urediti sistem za objavljivanje informacija koji se može videti svuda.

Biblioteka BFSU se pridržavakoncepcija obrazovanja koju odlikuju “otvorenost, posebnost, sposobnost, inkluzivnost”, stavlja ljude na prvo mesto i usklađuje se sa plimom ere ekonomije znanja i digitalnog razvoja. Kroz bogate resurse kolekcije, udobno okruženje za učenje, humanizovanu uslugu.Čitaocima pruža sveobuhvatne informativne usluge i akademsku podršku; istovremeno je posvećenaakumulaciji akademskih resursa stranih jezika i karakterističnih resursa, i postalaje resursni centar i centar za kulturnu razmenu za multikulturalnu integraciju unutar i između škola.