HOME > O univerzitetu > Kampus
Student Life

Biblioteka

Biblioteka BFSU trenutno ima kolekciju knjiga na 74 jezika, uključujući kineski, engleski, francuski, ruski, nemački, španski, japanski i arapski.

Student Life

Studentski život

Imate mnogo izbora za učenje i slobodno vreme u BFSU, kao što je odlazak u biblioteku i teretanu.

Student Life

Studentska aktivnost

BFSU organizuje različite akademske, kulturne i zabavne aktivnosti za studente, pružajući im scenu da se pokažu.