د قوانينو (حقوقو) پوهنځی


 • څونګ لي شيانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وان منګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ وين هوا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جي چنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • لي شياو هوی

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ليو لي جوان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ياو جين جون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ياو يان شيا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جانګ های جنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • جنګ شي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC