المطبوعات الأكاديمية

2019年05月16日


د بهرنۍ ژبې ښوونې او څيړنې (مرکزي مجله)

بهرني ادبيات (مرکزي مجله)

نړيوال فورم

د روسي ژبې ښوونه

د انګريزي ژبې ښوونه

د بلغارستان او روسي ژبو زده کول

د الماني کولتور څيړنه

د چين نړيواله پوهنه

د چيني ژبې نړيواله ښوونهاړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC