التخصيصات للبكالوريوس

2019年05月16日


ملکي او سوداګريز قانون
نړيوال قانون
د پوهنې مالکيت حق
نړيواله عدلي او عدلي همکارۍ
د چين او بهرنيو هېوادونو سياسي ميکانيزمونه
علمي سوسياليزم او د  نړيوال کمونيزم غورځنګ
نړيوال سياست
نړيوالې اړيکې
ديپلوماسي
د عامه ديپلوماسۍ اداره
سيمه ييزه څيړنه
د خبرتاژ څيړنه
د کمونيکېشن پوهنه
د ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه
د چين د لرغونې زمانې ادبيات
د مقايسوي ادبيات او نړيوال ادبيات
انګريزي ژبه او ادبيات
روسي ژبه او ادبيات
جرمني ژبه او ادبيات
جاپاني ژبه او ادبيات
هسپانوي ژبه او ادبيات
عربي ژبه او ادبيات
اروپايي ژبه او ادبيات
د اسيا او افريقا ژبې او ادبيات
د بهرنيو ژبو پوهنه او د عملي ژبپوهنه
د مقايسوي ادبياتو او د مختلفو کولتورونو څيړنه
د ژباړي څيړنه
د ژبو تګلارې او پلانونه
بهرنيانو لپاره د چيني ژبې ښوونه
د اسيا او افريقا څيړنه
نړيوال قانون او سيمه ييزه اداره
نړيواله سوداګري او سيمه ييزه اداره
نړيوالې اړيکې او سيمه ييزه اداره
د نړيوال کمونېکېشن پوهنه
د پولي انجنيرونو او خطرونو اداره
د نړيوالې سوداګرۍ او پانګونې اداره
د مالونو د نړيوال لېږد رالېږد او د برابرونې بهير اداره
نړيواله سوداګرۍ او د انفارميشن اداره
د ماسترۍ پروګرام (د مسلکي زده کړې کچه)
د ژباړې او شفاهي ژباړې ماسټر
بهرنيانو ته د چيني ژبې د ښوونې ماسټر
د پولي پوه ماسټر
د نړيوالې سوداګرۍ ماسټر
اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC