د کمپيوټر ساينس پوهنځی


 • چن فو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • فو بينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ليانګ يي

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • چين ينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • وانګ جي لو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ينګ هونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • چن ينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC