د اروپايي ژبو او کولتور پوهنځی


 • دينګ چاو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • که جينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ جون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جاو ګانګ

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • څاو جين ګانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • دونګ شي شياو

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • ګو شياو جينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • لي ينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • لين وين شوانګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • پانګ جي يانګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • تيان جيان جون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • وې يي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • وين جنګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • شو وې جو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • يانګ فنګ شان

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جاو چينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • بای چون

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • جين جينګ شان

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC