د ماکسيزم پوهنځی


 • چن يونګ شنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،پروفيسر

 • ګونګ يو شوان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسر

 • ګو جينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • کانګ مين

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • يا وې

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • چن شياو مينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ګاو يو هوا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • لي مين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC