د فرانسوي ژبې څانګه


 • ما شياو هونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • وانګ جو

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • چين وې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • دای دونګ مې

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • فو شاو مې

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • لي شو هونګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • شاو وې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • وانګ جي هوی

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جانګ مين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • جانګ ينګ شوان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • چانګ فو ليانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • چانګ شی ژو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • ليو جيان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC