د هسپانوي او پورتګالي ژبو څانګه


 • جنګ شو جيو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • هه شياو جينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • لي جي

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • ليو يوان چي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شی چينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • شو لې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • يي جی ليانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • جانګ شياو فې

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جو هان جون

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ما شياو لين

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • شوی چينګ ګو

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جانګ هونګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC