د عربي ژبې پوهنځی


 • ليو شين لو

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • وو شياو چين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • يي ليانګ ينګ

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • فيراس سواح

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • لي لي وين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • وانګ يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جو مې پينګ

 • نارينه استاذ

 • سوريه


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC