BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

MAGISTRSKI PROGRAMI

2019年04月15日


Magistrski programi (znanstveni) :
Civilno in gospodarsko pravo
Mednarodno pravo
Pravo intelektualne lastnine
Mednarodno sodstvo in kazensko pravo
Kitajski in tuji politični sistemi
Znanstveni socializem in mednarodno komunistično gibanje
Mednarodna politika
Mednarodni odnosi
Diplomacija
Upravljanje z javno diplomacijo
Regionalne študije
Novinarske študije
Komunikacijske študije
Jezikoslovje in uporabno jezikoslovje
Kitajski jezik in književnost
Starejša kitajska književnost
Primerjalna in svetovna književnost
Angleški jezik in književnost
Ruski jezik in književnost
Francoski jezik in književnost
Nemški jezik in književnost
Japonski jezik in književnost
Španski jezik in književnost
Arabski jezik in književnost
Evropski jeziki in književnosti
Azijski in afriški jeziki in književnosti
Tuje splošno in uporabno jezikoslovje
Primerjalna književnost in medkulturne študije
Prevajalske študije
Jezikovna politika in načrtovanje
Poučevanje kitajščine kot tujega jezika
Azijske in afriške študije
Mednarodno pravo in regionalna uprava
Mednarodno poslovanje in regionalna uprava
Mednarodni odnosi in regionalne študije
Mednarodne komunikacijske študije
Finančni inženiring in krizni menedžment
Mednarodno trgovanje in investicijski menedžment
Mednarodna logistika in upravljanje oskrbovalnih verig
Transnacionalni operativni in informacijski menedžment
Magistrski programi (strokovni):
Magister prevajanja in tolmačenja
Magister poučevanja kitajščine kot tujega jezika
Magister financ
Magister mednarodnega poslovanja


Naslov:North Xisanhuan Road 2, 100089 Beijing, P.R. China

Copyright@BFSU.Support by ITC