BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

RAZISKOVALNI CENTRI

2019年04月15日


Nacionalni raziskovalni center za poučevanje tujih jezikov
Center za srednje- in vzhodnoevropske študije
Center za japonske študije
Center za britanske študije
Center za kanadske študije
Nacionalni raziskovalni center za razvijanje jezikovnih zmožnosti
Pekinška raziskovalna baza za medkulturne izmenjave in svetovno kulturo
Skupni inovacijski center za predstavljanje kitajske kulture v svetu
Izpitni in revizijski center za tuje jezike
Raziskovalni center za globalno zgodovino
Pekinški center za japonske študije
Nacionalni raziskovalni center za sinologijo po svetu
Raziskovalni inštitut za tuje književnosti
Raziskovalni inštitut za tuje jezike
Inštitut za mednarodne študije
Raziskovalni center za svetovne jezike in kulture
Center za študije javne diplomacije
Raziskovalni center za Združene narode in druge mednarodne organizacije
Center za preučevanje protikorupcijskega prava na Kitajskem in v tujini
Informacijski center za svetovne azijske študije
Inštitut za visoko izobraževanje
Univerzitetni center za študije zakona o izobraževanju
Center za raziskovanje afriških jezikov in kultur
Raziskovalni inštitut Svilna cesta
Univerzitetni raziskovalni center za pravo intelektualne lastnine
Univerzitetni center Zayed za arabski jezik in islamistične študije
Center za nemško kulturo
Center za ruski jezik
Center za razreševanje mednarodnih sporov
Center za preučevanje ameriškega in angleškega prava
Dislocirana univerzitetna enota za usposabljanje pravnikov
Univerzitetni center za kanadske študije
Univerzitetni center za belgijske frankofonske študije
Center za quebeške študije
Univerzitetni center za švicarske študije
Center za prevajalski jezik in kulturo
Center za odnose med Vzhodom in Zahodom
Center za študije spola in globalna vprašanja
Raziskovalni center za poslovno angleščino
Center za študije medkulturnega menedžmenta
Center za institucionalne in industrijske študije
Raziskovalni center za organizacijo in strategije podjetij
Center za študije menedžmenta
Raziskovalni center za svetovno in nacionalno ekonomijo
Inštitut za mednarodne finance in podjetništvo
Center za študije G20
Center za finske študije
Državni raziskovalni center za e-učenje tujih jezikov
Center za zahodnoazijske in afriške študije
Center za jugovzhodne azijske študije
Center za južno- in severnokorejske študije
Raziskovalni center za poučevanje korejskega jezika
Center za južnoazijske študije
Inštitut Sirindhorn za jezik in kulturo
Center za malaške študije
Raziskovalni center za ameriško kitajsko književnost
Center Fakultete za angleški jezik in mednarodne študije za jezikoslovje in uporabno jezikoslovje
Center za angleško in ameriško književnost
Center za ameriške študije
Center za prevajalske študije
Center za avstralske študije
Center za irske študije
Center za mednarodne komunikološke študije
Center Fakultete za angleški jezik in mednarodne študije za medkulturne študije
Center za izseljenstvo in transnacionalne študije
Odbor Fakultete za angleški jezik in mednarodne študije za raziskave in razvoj stroke
Inštitut za svetovno ekonomijo
Inštitut za filozofijo in kulturo
Univerzitetni center za raziskovanje Knjige premen in konfucijanske študije
Center za kulturno industrijo
Informacijski center za mednarodno poučevanje kitajščine
Center za primerjalno književnost in medkulturne študije
Univerzitetni center za raziskovanje in razvoj virov za mednarodno poučevanje kitajščine
Raziskovalni center za angleščino za posebne namene
Center za kulturne in izobraževalne izmenjave med Kitajsko in Kanado
Center za šrilanške študije
Center za indonezijske študije
Center za latinski jezik in kulturo
Center za poljske študije
Center za vsemedijske študije
Raziskovalni center za medijsko etiko in politiko
Center za mehiške študije
Raziskovalni center za francosko govoreče dežele in regije
Center za nordijske študije
Kitajsko-afriški center za pravne študije
Raziskovalni center za sodobno francosko književnost


Naslov:North Xisanhuan Road 2, 100089 Beijing, P.R. China

Copyright@BFSU.Support by ITC