BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Univerza
Uvod
Programi
E-vpis

O UNIVERZI

2019年04月15日


Pekinška univerza za tuje študije je prestižna univerza, ki deluje neposredno pod okriljem Ministrstva za izobraževanje LR Kitajske. Je ena vodilnih kitajskih univerz, vključenih v Projekt 985 in Projekt 911, ki povezujeta le najboljše univerze v državi. Hkrati je ena od najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz in poučuje več jezikov kot katera koli druga med njimi, izvaja pa študijske programe na več stopnjah. Nahaja se v okrožju Haidian v Pekingu in je razdeljena v dve univerzitetni naselji: zahodni in vzhodni kampus.

Začetki delovanja Pekinške univerze za tuje študije segajo v leto 1941, ko je bila na Tretji podružnici Kitajskega ljudskega protijaponskega vojaškega in političnega kolidža ustanovljena Skupina za ruski jezik. Ta se je kasneje preimenovala v Fakulteto za tuje jezike Yan’an in je delovala pod neposrednim vodstvom Centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske. Po ustanovitvi LR Kitajske je fakulteta prešla pod okrilje Ministrstva za zunanje zadeve. Leta 1954 se je preimenovala v Pekinški inštitut za tuje jezike in se leta 1959 združila s Pekinškim ruskim inštitutom. Leta 1980 je inštitut prišel v neposredno pristojnost Ministrstva za izobraževanje in se leta 1994 končno preimenoval v Pekinško univerzo za tuje študije. Danes se na univerzi poučuje 98 tujih jezikov, študijski programi pa se izvajajo na več stopnjah – vključno z doktorskim študijem tujih jezikov in književnosti, kitajskega jezika in književnosti, novinarstva in komunikologije, politologije, prava, upravljanja, znanosti in tehnologije idr.

V preteklih sedmih desetletjih je študij na Pekinški univerzi za tuje študije uspešno zaključilo več kot 90.000 diplomantov. Univerza deluje kot pomembno izobraževalno središče za visoko usposobljene strokovnjake z odličnimi jezikovnimi kompetencami, ki po zaključku študija delajo kot diplomati, prevajalci in tolmači, poslovneži, novinarji, odvetniki, bankirji ipd. Med alumni Pekinške univerze za tuje študije, ki so se zaposlili na Ministrstvu za zunanje zadeve, je več kot 400 veleposlanikov in več kot 1000 svetovalcev, zato je univerza znana tudi kot »zibelka diplomatov«.
Naslov:North Xisanhuan Road 2, 100089 Beijing, P.R. China

Copyright@BFSU.Support by ITC