BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

UVOD

发布时间:2019-06-01

Študijski koledar

Študijsko leto se začne v začetku septembra in se konča v sredini januarja naslednjega leta. Razdeljeno je v dva semestra – jesenski in spomladanski semester. Vsako leto imajo študenti dvoje počitnic – poletne (julij in avgust) in zimske počitnice (4 tedne okoli kitajskega novega leta). Krajši tečaji kitajskega jezika potekajo med poletnimi in zimskimi počitnicami.

Diplomski programi

  1. Dodiplomski študij traja 4 leta. Pred zaključkom študija mora študent opraviti vse študijske obveznosti ter napisati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

  2. Magistrski študij traja 2–3 leta, odvisno od programa. Tuji študenti obiskujejo predavanja skupaj s svojimi kitajskimi kolegi. Za pridobitev naziva magister znanosti mora kandidat opraviti vse študijske obveznosti ter napisati in uspešno zagovarjati magistrsko delo.

  3. Doktorski študij traja 3 leta. Za pridobitev naziva doktor znanosti mora kandidat opraviti vse študijske obveznosti, se izkazati v akademskem delovanju, napisati doktorsko disertacijo in jo uspešno zagovarjati.

Nediplomski programi

  1. Redni tečaji. Običajno trajajo od pol do enega leta, če je potrebno, tudi dlje. Udeleženci po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejmejo potrdilo o udeležbi na tečaju.

  2. Krajši tečaji. Za zdaj so namenjeni le tistim, ki se želijo udeležiti krajših tečajev kitajskega jezika in kulture. Med poletnimi počitnicami lahko izbirajo med 8-, 4- in 3-tedenskimi tečaji; med zimskimi počitnicami potekajo 4-tedenski tečaji. Izvedba tečajev je odvisna od števila prijav. Predavanja potekajo od ponedeljka do petka, in sicer so v dopoldanskem času namenjena spoznavanju jezika, v popoldanskem času pa spoznavanju kitajske kulture. Vsak teden je v okviru posameznih tečajev organiziran tudi ogled znamenitosti Pekinga. Udeleženci ob začetku tečaja prejmejo mednarodno študentsko izkaznico Pekinške univerze za tuje študije in po zaključnem izpitu potrdilo o udeležbi na tečaju.

Prijavno-sprejemni postopki

  1. Prijava.Kandidati vložijo prijavo s potrebnimi dokumenti na spletni stranihttp://study.bfsu.edu.cn. Vpis v jesenski semester poteka od sredine aprila do začetka junija in vpis v spomladanski semester od sredine oktobra do začetka januarja naslednjega leta. V primeru nepravilne ali nepopolne prijave univerza kandidata prosi, da vlogo popravi ali dopolni. Status njegove vloge je viden na spletni strani.

  2. Sprejem.Ob uspešni prijavi univerza novim študentom takoj, ko je to mogoče (običajno v 4–5 tednih), pošlje obvestilo o sprejemu, skupaj z obrazcem za pridobitev vize za tuje študente (JW202) in pozdravnim pismom.

Bivanje

Tujim študentom univerza nudi več možnosti namestitve v univerzitetnem naselju. Če se študent odloči, da ne bo bival v študentskem domu, mora sam poiskati drugo namestitev in se takoj po prihodu zglasiti na lokalni policijski postaji. Policija mu izda potrdilo o prebivališču, potrebno za registracijo na univerzi in urejanje drugih formalnosti. Univerza študentu svetuje, da mu pri tem pomaga tisti, pri katerem bo stanoval.

Šolnina

PROGRAM

STOPNJA

ŠOLNINA

VPISNINA

Diplomski programi
Programi v kitajskem jeziku

dodiplomski

12.150 RMB/semester

22.150 RMB/leto

400 RMB


magistrski

27.000 RMB/leto

800 RMB

Programi v tujih jezikih

dodiplomski

26.000 RMB/leto

800 RMB


magistrski

27.150 RMB/leto

800 RMB


magistrski na Podiplomski šoli za prevajanje in tolmačenje

30.000 RMB/leto

800 RMB


doktorski

34.000 RMB/leto

800 RMB

Nediplomski programi
Programi v kitajskem jeziku

redni programi

11.150 RMB/semester

21.150 RMB/leto

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

Naslov:North Xisanhuan Road 2, 100089 Beijing, P.R. China

Copyright@BFSU.Support by ITC