PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

Univerzitná delegácia navštívila Česko a Taliansko

发布时间:2023-04-23

V dňoch 16. až 23. apríla viedol Jia Wenjian, zástupca tajomníka straníckeho výboru KSČ a prorektor Pekinskej univerzity zahraničných štúdií, delegáciu do Česka a Talianska. Delegácia navštívila Univerzitu Palackého v Českej republike a bola svedkom podpísania dohody o spolupráci pri budovaní Konfuciovho inštitútu. Ďalej navštívila Moravskú obchodnú akadémiu  s cieľom prediskutovať medziuniverzitnú spoluprácu; navštívila Konfuciov inštitút Rímskej univerzity a Konfuciovu učebňu Štátnej internátnej školy v Ríme a zúčastnila sa na podujatí Medzinárodného dňa Číny kde sa diskutovalo o príchode talianskych študentov do Číny na letnú školu; ďalej delegácia navštívila Orientálnu univerzitu v Neapole, za účelom realizácie projektov oboch univerzít a rozšírenia nový oblastí spolupráce. Delegácia navštívila aj čínske veľvyslanectvo v Českej republike a čínske veľvyslanectvo v Taliansku a rozprávala sa so zamestnancami veľvyslanectiev. Navštívila niektorých absolventov a čínskych študentov BFSU v Taliansku.


Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC