PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

MAGISTERSKÉ PROGRAM (AKADEMICKÝ STUPEŇ)


Občianske A Obchodné Právo
Medzinárodné Právo
Právo Duševného Vlastníctva
Medzinárodná Právna A Súdna Spolupráca
Politické Systémy Číny A Zahraničia
Vedecký Socializmus A Medzinárodné Komunistické Hnutie
Medzinárodná Politika
Medzinárodné Vzťahy
Diplomacia
Manažment Verejnej Diplomacie
Regionálne Štúdiá
Žurnalistické Štúdiá
Komunikácia
Lingvistika A Aplikovaná Lingvistika
Čínsky Jazyk A Literatúra
Staršia Čínska Literatúra
Komparatívna A Svetová Literatúra
Anglický Jazyk A Literatúra
Ruský Jazyk A Literatúra
Francúzsky Jazyk A Literatúra
Nemecký Jazyk A Literatúra
Japonský Jazyk A Literatúra
Španielsky Jazyk A Literatúra
Arabský Jazyk A Literatúra
Európske Jazyky A Literatúry
Ázijské A Africké Jazyky A Literatúry
Zahraničná Lingvistika A Aplikovaná Lingvistika
Komparatívna Literatúra A Interkultúrne Štúdiá
Translatologické Štúdiá
Jazyková Politika A Plánovanie
Výučba Čínštiny Ako Cudzieho Jazyka
Ázijské A Africké Štúdiá
Medzinárodné Právo A Regionálna Správa
Medzinárodný Obchod A Regionálna Správa
Medzinárodné Vzťahy A Regionálne Štúdiá
Medzinárodné Štúdiá Komunikácie
Finančníctvo A Riadenie Rizík
Medzinárodný Obchod A Manažment Investícií
Medzinárodná Logistika A Manažment Zásobovacích Sietí
Nadnárodné Operácie A Informačný Manažment
Magisterský Program (Profesionálny Stupeň):
Magisterské Štúdium Prekladu A Tlmočníctva
Magisterské Štúdium Výučby Čínštiny Pre Cudzincov
Magisterské Štúdium Financií
Magisterské Štúdium Medzinárodného Obchodu


Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC