PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

Oslava 80. výročia založenia Pekinskej univerzity zahraničných štúdií

2021年09月28日


 

Dňa 26. septembra sa konala oslava 80. výročia založenia Pekinskej univerzity zahraničných štúdií. Prezident Si Ťin-pching napísal list zaslúžilým profesorom Pekinskej univerzity zahraničných štúdií, zablahoželal Pekinskej univerzite zahraničných štúdií k jej 80. výročiu a úprimne pozdravil všetkých učiteľov, študentov, zamestnancov a absolventov Pekinskej univerzity zahraničných štúdií.

 

 

Námestník ministra školstva Zhong Denghua vo svojom prejave poukázal na to, že od založenia školy pred 80 rokmi BFSU vychovala veľké množstvo kvalitných talentov pre oblasť zahraničných vecí, medzinárodných vzťahov, zahraničného obchodu a vzdelávania v cudzom jazyku. Veríme, že BFSU v plnej miere zrealizuje základnú úlohu kultivácie ľudí a bude sa snažiť pestovať viac komplexných talentov s rodinným a národným cítením, globálnou víziou a profesionálnymi zručnosťami, všestranne posilniť zloženie učiteľského zboru, naplno sa venovať úlohe zaslúžilých profesorov ako sprievodcov pre rast študentov. Zástupca generálneho tajomníka OSN Movses Abelian poslal blahoželanie, v ktorom zhodnotil históriu úzkej spolupráce medzi OSN a BFSU a vyjadril nádej, že BFSU bude aj v budúcnosti prispievať k pestovaniu kvalitných cudzojazyčných talentov.

 

V mene školy Wang Dinghua, tajomník straníckeho výboru BFSU, vyjadril úprimnú vďaku a veľkú úctu ľuďom zo všetkých oblastí života, ktorým záleží na BFSU a podporujú jej výstavbu a rozvoj. Poukázal na to, že BFSU 80 rokov vždy stála na čele rozvoja výučby cudzích jazykov v Číne, na čele výmen a vzájomného učenia sa medzi svetovými civilizáciami a podieľala sa na slávnom procese čínskeho národa a podporovala ho. Wang Dinghua zdôraznil, že rok 2021 je pre našu krajinu prvým rokom, keď sa vydá na novú cestu budovania modernej socialistickej krajiny všestranným spôsobom a kráča k cieľu druhej storočnice. Túto školskú oslavu musíme vnímať ako nový východiskový bod a musíme stále viac prispievať k propagácii Číny, aby sa jej dobré meno šírilo vo svete a aby svet lepšie porozumel Číne.

 

    

Prezident Pekinskej univerzity zahraničných štúdií Yang Dan predniesol prejav, v ktorom zhodnotil históriu založenia BFSU a vyjadril optimizmus smerom k budúcnosti Pekinskej univerzity zahraničných štúdií. Povedal, že BFSU je priekopníkom, prispievateľom a lídrom vyššieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykoch v Číne. Pri veľkých národných historických udalostiach a dôležitých medzinárodných udalostiach pracovníci z BFSU nikdy nechýbali, čo Číne umožnilo pochopiť rôznorodý svet a svetu porozumieť meniacej sa Číne. Yang Dan poukázal na to, že od nového historického východiska BFSU buduje medzinárodnú, osobitú, komplexnú svetovú univerzitu v oblasti cudzích jazykov na najvyššej úrovni a bude sa snažiť profilovať BFSU ako prieskumníka globálnej jazykovej inteligencie a transformovať globálne jazykové vzdelávanie. Bude lídrom v inováciách a rozvoji cudzojazyčných univerzít po celom svete.

Hao Ping, prezident Pekinskej univerzity, predniesol prejav v mene sesterských univerzít. Povedal, že 80 rokov vývoja urobilo z BFSU univerzitu s najväčším počtom cudzích jazykov na svete, s vysokou akademickou reputáciou a širokým vplyvom. Victor Antonovič Sadovnic, prezident Moskovskej univerzity, predniesol prejav v mene zahraničných partnerských univerzít prostredníctvom videa. Veľvyslanec SAE v Číne Ali Zahiri predniesol prejav v mene zahraničných veľvyslancov v Číne. V mene absolventov vystúpil Zhang Yesui, predseda zahraničného výboru Národného ľudového kongresu. Profesor Ren Wen, dekan Fakulty pokročilého prekladu BFSU, predniesol prejav v mene učiteľov.

Na podujatí sa zúčastnili Zheng Jichun, výkonný zástupca tajomníka Pracovného výboru pre vzdelávanie Mestského výboru v Pekingu, Li Zhaoxing, bývalý minister zahraničných vecí, Qiu Yuanping, zástupca riaditeľa Čínskeho zámorského výboru Hongkongu, Macaa a Taiwanu, Národného výboru CPPCC, a Chen Jianfei, generálporučík a zástupca politického komisára Čínskych ľudových ozbrojených síl.

Rovnako sa na podujatí zúčastnili hostia z oblasti zahraničných vecí, diplomacie, zahraničného obchodu a cudzích jazykov.

 Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC