PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

Knižnica

KNIŽNICA

2019年04月16日


Knižnica BFSU má 6 poschodí s celkovou podlahovou plochou 23 000 m2, vďaka čomu patrí k dominantám na pôde kampusu BFSU. Jej prednú stenu zdobí výraz „knižnica“ v 55 jazykoch, symbolizujúci viacjazyčný a medzinárodný charakter BFSU. Sklenená strecha budovy je dekorovaná znakmi, ktoré symbolicky vytvárajú tieň mora múdrosti, keď dovnútra presvitá slnečné svetlo. Schodisko uprostred haly vedie až ku „knižnej hore“, symbolizujúcej známy čínsky citát „Usilovnosť je cestou k hore múdrosti“. Vďaka možnosti flexibilného usporiadania a otvoreného priestoru celá knižnica plne demonštruje myšlienku otvorenosti a moderného manažmentu knižnice s dokonalou harmóniou ľudí a kníh.

Knižnica obsahuje 1 264 000 knižných jednotiek, viac ako 482 000 elektronických kníh, 1 174 periodík a 56 databáz v čínštine a ďalších jazykoch, a to najmä z oblasti jazyka, literatúry a kultúry. V posledných rokoch boli v rámci multidisciplinárneho rozvoja BFSU vytvorené ďalšie zbierky, zahŕňajúce oblasti práva, diplomacie, ekonómie, žurnalistiky a manažmentu.

Knižnica má viac ako 2 000 miest na sedenie a 18 čitární, ako aj zasadacie miestnosti, učebne, výstavné priestory a kaviarne. Poskytuje tak miesto nielen na získanie vedomostí, ale aj na komunikáciu. Ide o stelesnenie konceptu knižnice poskytovať služby s orientáciou na čitateľa. Knižnica ponúka 24-hodinový samoobslužný knižný depozit a ďalšie samoobslužné zariadenia na tlač, kopírovanie, skenovanie, požičiavanie a návrat knižničných jednotiek. Multimediálne zariadenia neposkytujú možnosti iba na vizualizáciu čitateľských zážitkov, ale prispievajú aj k povzbudeniu kreativity. Knižnica obsahuje počítačové riadenie na zlepšenie svojho manažmentu a udržiavanie tempa s najnovším vývojom v ére poznatkovej ekonomiky.

So svojimi bohatými zbierkami, príjemným prostredím, službami orientovanými na čitateľa a moderným vybavením je knižnica BFSU vynikajúcim priestorom na štúdium, realizáciu výskumov a komunikáciu medzi učiteľmi a študentmi.
Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC