PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

34 akademických časopisov bolo zahrnutýché v najnovšej hodnotiacej správe CASSES AMI

发布时间:2023-01-12

Čínska akadémia spoločenských vied (CASSES) vydala 12. januára hodnotiacu správu AMI o čínskych akademických časopisoch z oblasti humanitných a spoločenských vied (2022). V správe bolo zaznamenaných 34 akademických časopisov BFSU, ktoré pozostávajú z jedného autoritatívneho, piatich základných, troch rozšírených a 25 indexovaných časopisov.


Hodnotiaca správa čínskych akademických časopisov z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktorú organizuje CASSES, sa od roku 2014 uverejňuje každé štyri roky. Komplexná hodnotiaca správa AMI je v súčasnosti jedným zo základných zoznamov akademických časopisov v Číne, vďaka čomu sa stala významným hodnotiacim aparátom, ktorého prínos oceňujú dnes už mnohé vedeckovýskumné inštitúcie.


Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC