PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

DARY PRE BFSU

Vzdelávacia nadácia BFSU bola založená 11. novembra 2010 ako neverejný fond. Prijímame dobrovoľné dary od všetkých druhov dobrovoľníckych organizácií, podnikov, inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktoré majú byť použité na podporu ďalšieho rozvoja vzdelávania a na skvalitnenie prostredia na BFSU, na odmeňovanie učiteľov a študentov za mimoriadne výsledky, na financovanie základného výskumu, pedagogického výskumu a publikačnej činnosti, na poskytovanie finančnej pomoci pre študentov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výmenných aktivitách, ako aj na podporu pre učiteľov, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí a participujú na medzinárodných akademických výmenách a stretnutiach. Dary budú použité na dohodnuté účely podľa priania darcov.

Nadácia sa teší na podporu a pomoc zo všetkých zdrojov.

Kontaktujte nás:

Tel.:0086-10-88810271 0086-10-88817794

Fax:0086-10-88810192

E-mail:jjh@bfsu.edu.cn

Webová stránka:jjh.bfsu.edu.cn

Adresa:Room 501A/501B/501D, 5thFloor, Arabic Building, East Campus, Beijing Foreign Studies University, Beijing, P. R. China, 100089

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC