PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

DARY PRE BFSU

发布时间:2019-05-28

Vzdelávacia nadácia BFSU bola založená 11. novembra 2010 ako neverejný fond. Prijímame dobrovoľné dary od všetkých druhov dobrovoľníckych organizácií, podnikov, inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktoré majú byť použité na podporu ďalšieho rozvoja vzdelávania a na skvalitnenie prostredia na BFSU, na odmeňovanie učiteľov a študentov za mimoriadne výsledky, na financovanie základného výskumu, pedagogického výskumu a publikačnej činnosti, na poskytovanie finančnej pomoci pre študentov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výmenných aktivitách, ako aj na podporu pre učiteľov, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí a participujú na medzinárodných akademických výmenách a stretnutiach. Dary budú použité na dohodnuté účely podľa priania darcov.

Nadácia sa teší na podporu a pomoc zo všetkých zdrojov.

Kontaktujte nás:

Tel.:0086-10-88810271 0086-10-88817794

Fax:0086-10-88810192

E-mail:jjh@bfsu.edu.cn

Webová stránka:jjh.bfsu.edu.cn

Adresa:Room 501A/501B/501D, 5thFloor, Arabic Building, East Campus, Beijing Foreign Studies University, Beijing, P. R. China, 100089

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC