HOME > ‌බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ තොරතුරු > වර්තමාන නායකත්වය
>‌බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්
>විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදර්ශ පාඨය සහ ලාංඡනය
>වර්තමාන නායකත්වය
>ප්‍රධාන දත්ත
>සරසවි දිවිය
>විමසීම
 • ​වං දිංහුවා (Wang Dinghua)

  ​වං දිංහුවා (Wang Dinghua)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ සභාපති, මහාචාර්ය

 • යං ඩැන් (Yang Dan)

  යං ඩැන් (Yang Dan)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, මහාචාර්ය

 • ජ්‍යා දචුන් (Jia Dezhong)

  ජ්‍යා දචුන් (Jia Dezhong)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ ස්ථාවර සාමාජික සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, පර්යේෂක

 • ජ්‍යා වෙන්ජියෙන් (Jia Wenjian)

  ජ්‍යා වෙන්ජියෙන් (Jia Wenjian)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, මහාචාර්ය

 • ස්වෙන් යූජූන් (Sun Youzhong)

  ස්වෙන් යූජූන් (Sun Youzhong)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ ස්ථාවර සාමාජික සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, මහාචාර්ය

 • හූ ජීගං (Hu Zhigang)

  හූ ජීගං (Hu Zhigang)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති

 • සූ ඩාපෙං (Su Dapeng)

  සූ ඩාපෙං (Su Dapeng)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති, සහකාර පර්යේෂක

 • ඩිං හාඕ (Ding Hao)

  ඩිං හාඕ (Ding Hao)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ ස්ථාවර සාමාජික සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, සහකාර පර්යේෂක

 • ජාඕ ගාං (Zhao Gang)

  ජාඕ ගාං (Zhao Gang)

  විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ ස්ථාවර සාමාජික සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, මහාචාර්ය