UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Domnul Sun Youzhong. prorector al USSB, a fost ales vicepreședinte permanent al celui de-al 8-lea Consiliu al Asociației Traducătorilor din China

发布时间:2022-04-14

La 1 aprilie, la Beijing, a avut loc cea de-a 8-a reuniune generală a reprezentanților Asociației Traducătorilor din China. Domnul Lü Yansong, ministrul-adjunct din cadrul Departamentului de Publicitate al Partidului Comunist Chinez, domnul Du Zhanyuan, directorul China International Communications Group, domnul Zhou Mingwei, președintele celui de-al 7-lea Consiliu al Asociației Traducătorilor din China și domnul Kevin Quirk, președintele Federației Internaționale a Traducătorilor, au ținut discursuri în cadrul ceremoniei de deschidere.

La această reuniune, s-au ales un nou consiliu și un nou organism de conducere al asociației, domnul Du Zhanyuan fiind ales președinte, domnul Sun Youzhong, membru permanent al Comitetului de Partid la nivelul universității și prorector al USSB, fiind ales vicepreședinte permanent, iar domnul Wang Kefei și domnul..., profesori la USSB, fiind aleși membri permanenți ai acesteia.

În cadrul reuniunii s-a decernat Premiul de Mare Succes pentru întreaga activitate în domeniul traductologiei, conferindu-li-se chinezilor și străinilor (care traduc și, în acest fel, promovează operele chinezești în străinătate) titlul de „traducători seniori”. Șapte profesori, printre care Wang Jun (italiană), Wang Ruojin (engleză), Li Yingnan (rusă), Zhang Zailiang (engleză), Zhang Fang (franceză), Hu Wenzhong (engleză) și Han Ruixiang (germană) au primit acest titlu. Universității de Studii Străine din Beijing (USSB) i-a fost acordat titlul de „Unitate-membră remarcabilă a asociației”, iar Facultății de Traducere Avansată i-a fost conferit titlul de „Colectiv fruntaș în lupta împotriva pandemiei de COVID-19”.


Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC