UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

PROGRAME DE DOCTORAT

2019年04月16日Limba Şi Literatura Engleză
Limba Şi Literatura Rusă
Limba Şi Literatura Franceză
Limba Şi Literatura Germană
Limba Şi Literatura Japoneză
Limba Şi Literatura Spaniolă
Limba Şi Literatura Arabă
Limbi Şi Literaturi Europene
Limbi Şi Literaturi Africane Şi Asiatice
Lingvistica Aplicată
Studii Interculturale Şi Literatură Comparată
Studii De Traductologie
Politica Şi Planificare Lingvistică
Predarea Limbii Chineze Ca Limbă Străină
Studiul Regiunilor Asiatice Şi Africane
Drept Internaţional Şi Guvernare Regională
Afaceri Internaţionale Şi Guvernare Regională
Relaţii Internaţionale Şi Studii Regionale
Comunicare Internatională


Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC