UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Biblioteca

BIBLIOTECA

2019年04月16日


Biblioteca are o suprafaţă de 23000metri pătraţi, şase etaje şi este un punct de reper în incinta campusului. La intrarea principală a bibliotecii există un perete decorativ pe care este scris cuvântul „bibliotecă” în 55 de limbi, ceee ce întruchipează pe deplin caracteristicile culturale şi perspectivă internaţională a universităţii. Tavanul holului este format din sticlă,pe care sunt scrise caractere și fragmente de text.Când soarele străbate sticla, acestea se proiectează în interiorși astfel designul inedit al bibliotecii evidenţiază spaţiul deschis şi flexibil.

Biblioteca USSB cuprinde o colecţie de cărţi de literatură străină şi chineză de 12.640.000 exemplare, o colecţie de cărţi electronice de literatură chineză şi străină în 4.820.000 exemplare, 1174 tipuri de ziare chineze şi internaţionale, 56 baze de date. Biblioteca a devenit prin limbă, literatură şi cultura principală caracteristică de colectare a datelor. Recent, odată cu dezvoltarea construcţiei universităţii noastre, dreptul, diplomaţia, economia, jurnalismul, managementul precum şi alte specializări de literatură au devenit treptat un sistem de colecţii.

Biblioteca oferă cititorilor săi 2000 de locuri în18 săli de lectură. De asemenea s-au mai construit Amfiteatrul Academic, sali de seminar, săli de training. În acelaşi timp, s-au adăugat săli de spectacol, cafenele sau alte spaţii culturale și recreaţionale.În această bibliotecă nu doar se pot acumula multe cunoştiinţe, vizitatorii săi pot interacţiona unii cu alţii, se pot asculta reciproc, iar acest fapt reflectă conceptul de deschidere către serviciia oamenilor bibliotecii. Mai mult de atât, biblioteca este deschisă 24 de ore/7 zile pe săptămână, iar serviciile acesteia oferă posibilitatea imprimării de materiale, realizării de copii xerox, scanări de documente, împrumuturi de cărţi şi alte opţiuni de autoservire. Nu în ultimul rând, sistemul de distribuţie a informaţiilor este distribuit în tot spaţiul bibliotecii. În cadrul acestuia, sunt incluse multe echipamente pentru studiu online nu doar pentru a oferi cititorilor săi mediul prielnic pentru lectură și învăţare, dar şi pentru a le stimula creativitatea. Întreaga bibliotecă este coordonată de un management inteligent, care întruchipează nivelul său organizaţional avansat, confirmând, de asemenea, dezvoltarea accelerată în domeniul gestionării resurselor financiare.

Biblioteca USSB constă într-o colecţie bogată de resurse, mediul de studiu este confortabil, serviciile pentru cititori sunt personalizate, ceea ce, împreună cu facilităţile moderne, oferă cititorilor ei un suport academic complet. Pe scurt, biblioteca USSB reprezintă o alegereoptimă, atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi, în preocuparea lor pentru pentru studiu, cercetare şi comunicare.
Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC