UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

SCURT ISTORIC

2019年04月15日


Universitatea de Studii Străine din Beijing este situată peȘoseaua de Centură 3, districtul Haidian, Beijing. Universitatea este direct subordonată Ministerului Educaţiei și este una dintreuniversităţile din cadrul “Proiectului 985”, cu platforme de învăţământ inovatoare,acoperind o arie largă dedomenii academice. Totodată, USSB este una dintre primele universităţi aparţinând “Proiectului 211”, proiect naţional iniţiat cu scopul de a dezvolta 100 de universităţi cheie din ţară.Dintreinstituţiile de învăţământ superior din China, Universitatea de Studii Străine din Beijing are una dintre cele mai îndelungateistorii și cel mai mare număr de profesori de limbi străine.

Universitatea a fost înfiinţată în 1941 și era cunoscută sub denumirea de Facultatea de Limbi Străine din Yan An.A fost reorganizată pe baza Departamentului de Limbă Rusă al Campusului Numărul 3 din cadrul Universtităţii Militare Anti-Japonezeși de Știinţe Politice,aflându-se sub directa subordonare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. După înfiinţarea Republicii Populare Chineze,universitatea a trecut sub directa subordonare a MinisteruluiAfacerilor Externe, iar în 1954 a devenit cunoscută sub titulatura Institutul de Studii Străine din Beijing. În anul 1959, aceasta s-a afiliat Institutului de Limba Rusă din Beijing, ceea cea a condus la înfiinţarea noului Institut de Studii Străine din Beijing. După 1980 conducerea institutului a fost preluată de către Ministerul Educaţieidin China, iar în 1994 a devenit recunoscută oficial drept Universitatea de Studii Străine din Beijing. În prezent, Universitatea oferă cursuri de învăţare a 98 de limbi străine diferite, de asemenea programa sa oferă studii de doctorat de limbi şi literaturi străine, de limbă și literatură chineză, jurnalism și mass media , știinţe politice, drept, management și inginerie.

Pe parcursul celor 74 de ani de la înfiinţare, Universitatea de Studii Străine din Beijing a îndeplinit condiţiile impuse la nivel naţional. Principiile filosofiei de bază a universităţii sunt Limbi Străine-Unicitate, Calitate, iar motto-ul acesteia este „Învaţă cu mintea deschisă, serveşte unei cauze nobile”. Universitatea a devenit baza de formare pentru experţi în diplomaţie, traduceri, economie, jurnalism, drept, finanţe şi a cultivat mai mult de 90.000 de talente pe plan naţional şi internaţional. Conform statisticilor, din cadrul absolvenţilor Universităţii de Studii Străine din Beijing, mai mult de 400 au devenit ambasadori, iar mai mult de 1000 au devenit consilieri, de aceea Universitatea a câştigat reputaţia de ”Leagănul Diplomaţiei Republicii”.
Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC