UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Vizită oficială a domnului Taro Kono, ministru de externe al Japoniei în USSB

În după-amiaza zilei de 13 aprilie, domnul Taro Kono, ministrul de externe al Japoniei, a efectuat o vizită oficială în USSB, discutând cu profesorii și studenții de la Facultatea de Studii Japoneze. Delegația japoneză a fost întâmpinată de domnul Wang Dinghua, secretar general al Comitetului Central al P.C.C la nivelul universității și de domnul Jia Dezhong, prorector al USSB.

În primul rând, domnul Wang Dinghua a adresat delegației japoneze un călduros bun venit, sublinind că schimburile și legăturile de cooperare dintre China și Japonia au intrat deja într-o nouă etapă istorică. În luna iunie a acestui an, summitul G20 va avea loc la Osaka, în Japonia. Întâlnirea dintre liderii celor două țări va stimula cu siguranță dezvoltarea relațiilor dintre China și Japonia. Această vizită a delegației japoneze are o mare importanță în ceea ce privește dezvoltarea mobilităților chino-japoneze și a studiilor japoneze din USSB. În ultimii ani, USSB a depus multe eforturi pentru a întări în mod continuu cultivarea tinerelor talente, pentru promovarea universității în plan internațional și pentru stabilirea de contacte cu multe universități japoneze binecunoscute. Centrul de Studii Japoneze a fost înființat de Ministerul Educației din China și de Fondul pentru Schimburi Internaționale din Japonia. Este singura instituție complexă de studii japoneze înființată de guvernul japonez în străinătate, în colaborare cu un partener străin, cu rol de formare a masteranzilor sau doctoranzilor în domeniu. În ultimii 30 de ani, grație sprijinului substanțial al guvernelor chinez și japonez și al departamentelor de resort, acesta a format 1421 de talente de nivel înalt, inclusiv absolvenți de master, doctori în domeniul studiilor japoneze și lectori de limba japoneză, devenind astfel un model cu succes în domeniul schimburilor umaniste și al programelor de cooperare dintre China și Japonia. USSB va depune constant eforturi pentru a promova cooperarea ulterioară cu universitățile și cu mediul academic din Japonia.

Domnul Taro Kono și-a exprimat recunoștința pentru primirea călduroasă la USSB. El a subliniat că acest an marchează cea de-a 70-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze. El însuși poate simți bucuria poporului chinez de pretutindeni. Acum în întreaga Chină se petrec multe schimbări plăcute, ceea ce este cu adevărat impresionant, în comparație cu cele văzute acum 40 de ani, când el a fost în China pentru prima dată. În discursul său, domnul Taro Kono a mai vorbit despre experiența sa de studiere în străinătate. El a spus că stabilirea relațiilor strânse de cooperare prin intermediul schimburilor de adolescenți și tineri dintre cele două țări poate promova înțelegerea reciprocă în rândul generațiilor mai tinere din cele două țări. El speră că acest centru va putea forma în viitor mai mulți specialiști care vor putea contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

În final, domnul Taro Kono a discutat cu 10 masteranzi și doctoranzi ai Centrului de Studii Japoneze. Cei 10 i-au prezentat ministrului subiectele lor de cercetare și planurile lor de carieră în viitor. Domnul Taro Kono i-a încurajat pe studenți să studieze cu sârguință astfel încât să facă progrese continue, sublinind că acest tip de comunicare, față în față, are o mare importanță pentru îmbunătățirea înțelegerii reciproce dintre cele două țări.

În timpul vizitei, însoțiți fiind de domnul Wang Dinghua și domnul Jia Dezhong, delegația japoneză a mai vizitat biblioteca Centrului de Studii Japoneze, sala pentru traducere simultană și expoziția specială de fotografii pentru sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a „Tratatului de Prietenie Chino-Japonia (Centrul de Studii Japoneze din Beijing, 1985-2018) – mărturii ale schimburilor și cooperărilor chino-japoneze” ș.a.

Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC