BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

National Research Center for Foreign Language Education

发布时间:2019-05-30

National Research Center for Foreign Language Education (NRCFLE) blev etableret i 2000. Det udviklede sig fra det tidligere Foreign Language Research Center og bygger på den forskningsekspertise som andre fakulteter og afdelinger på BFSU har opbygget. NRCFLE er officielt anerkendt af det kinesiske uddannelsesministerium som en nøgleinstitution indenfor humaniora og samfundsvidenskab.

NRCFLE fokuserer sin forskning på to hovedområder: teori og praksis ved tilegnelse af fremmedsprog og studier i fremmedsprog og kontrastive lingvistiske studier. I vores forskning i anvende lingvistik fokuserer vi på undervisning i fremmedsprog og på, hvordan man lærer og vurderer. Vores mål er at: a) udvikle os til af de fremmeste forskningsinstitutioner på vores område i Kina; b) i fællesskab udvikle et hold af dygtige, innovative forskere; c) opbygge et ressource- og informationscenter for uddannelser i fremmedsprog og fremme akademisk udveksling indenfor dette område og d) informere og rådgive om udvikling af uddannelser i fremmedsprog i Kina.

Vi er i øjeblikket 13 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere på NRCFLE, der alle har ph.d.-grader. Vi har også tilknytte 4 deltidsansatte videnskabelige medarbejdere fra Kina og udlandet (alle har ph.d.-uddannelser). Vores forskning har haft stor indflydelse. Fra 2009 til 2015 har vi deltaget i 46 større forskningsprojekter og fået publiceret 430 bøger og akademiske artikler. Vi har også vundet mange priser for vores forskning. Udover vores forskning tilbyder NRCFLE også master- og ph.d.-uddannelser i fremmedsprogsstudier og anvendt lingvistik. Vi optager hvert år omkring 20 studerende på masteruddannelsen og et tilsvarende antal studerende på ph.d.-uddannelsen. Vi har i øjeblikket tilknyttet 5 postdoc forskere til vores center. Vi har fornylig etableret 3 centre, der er tilknyttet NRCFLE:

Skolen for Uddannelse

Skolen for Uddannelse gik i luften 17. juni 2015. Målet er at fremme studier indenfor uddannelsesområdet, forbedre BFSUs forskningskapaciteter inden for fremmedsprogsundervisning og lærerudvikling samt uddanne velkvalificerede sprogundervisere.

Skolen har 5 professorer og lektorer, der alle har ph.d.-grad.

Vi har opnået gode fremskridt indenfor efteruddannelse af sprogundervisere. Vi har for 10 år i træk til gymnasielærere i Kina. Vi har også udbudt træningskurser til lærere i grundskoler og mellemskoler i Beijing. Vi har også planer om i fremtiden at tilbyde træning til sproglærere i børnehaven, sådan at vi får en komplet træningspakke for skoler. I vores forskning fokuserer vi på følgende hovedområder: sprogpensum, forskning i lærerrollen, uddannelse af sprogundervisere og komparative studier af sproguddannelse i Kina og udlandet.

Centret for Fremmedsprogsvurdering i Kina

Centret blev officielt etableret 29. september 2014. Målet er at udvikle centret til en førende institution for fremmedsprogsvurdering i Kina. Vi trækker på ekspertisen fra NRCFLE og BFSU. Centret beskæftiger sig med at designe fremmedsprogstests, udvikle specielle fremmedsprogstests for bestemte målgrupper og forskning i test- og vurderingsværktøjer. Vi er en akademisk og serviceorienteret non-profit institution. Vi bestræber os som sådan på at udvikle et helhedsdækkende test- og vurderingssystem indenfor fremmedsprog.

Nationale Forskningscenter for Udvikling af Sprogevner

Forskningscentret blev grundlagt i juli 2014. Det trækker på NRCFLE’s forskning og ekspertise indenfor forskning i fremmedsprog. Som en forskningsinstitution der er drevet i samarbejde med Department of Language Information Management i det kinesiske undervisningsministerium og BFSU, forsker centret i sprogs rolle indenfor politik og diplomati. Vi vurderer også de nationale sprogevner i Kina og forsøger at udvikle en teoretisk ramme til dette formål. Vi forsker også i sprogpolitik i Kina og i andre lande for at kunne informere de relevante myndigheder og dermed bidrage til Kinas sociale og økonomiske udvikling.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC