HOME > Навчання > Магістратура та докторантура

Магістерські програми

Updated: 2023-08-16

Академічні магістерські програми

Цивільне та комерційне право

Міжнародна юриспруденція

Право інтелектуальної власності

Міжнародне судове та правоохоронне співробітництво

Дослідження міжнародної та регіональної безпеки

Теорія політології

Китайська та зарубіжна політичні системи

Науковий соціалізм та міжнародний комуністичний рух

Порівняльне дослідження китайського та закордонного марксизму

Міжнародна політика

Міжнародні відносини

Дипломатія

Публічна дипломатія

Регіонознавство

Основи марксизму

Дослідження китаїзації марксизму

Ідеологічне та політичне виховання

Фінанси

Міжнародна комерція

Бухгалтерія

Управління бізнесом

Порівняльна педагогіка

Педагогіка вищої освіти

Навчальна програма та дидактика

Світова історія

Журналістика

Соціальна комунікація

Лінгвістика та прикладна лінгвістика

Китайська мова та література

Стародавня китайська література

Порівняльна література та світова література

Англійська мова та література

Російська мова та література

Французька мова та література

Німецька мова та література

Японська мова та література

Іспанська мова та література

Арабська мова та література

Європейські мови та літератури

Азіатські та африканські мови та література

Іноземна лінгвістика та прикладна лінгвістика

Порівняльна література та міжкультурні дослідження

Перекладознавство

Мовна політика та планування

Викладання китайської мови як іноземної

Дослідження азійсько-африканського регіону

Міжнародне право та регіональне управління

Міжнародний бізнес та регіональне управління

Міжнародні відносини та регіонознавство

Міжнародні комунікативні дослідження

Теорія управління та інженерія

Фінансова інженерія та управління ризиками

Управління міжнародною торгівлею та інвестиціями

Міжнародна логістика та управління ланцюгами поставок

Транснаціональний менеджмент та управління інформацією

Професійні магістерські програми

Магістратура перекладу

Магістратура викладання китайської мови як іноземної

Магістратура фінансів

Магістратура міжнародного бізнесу

Журналістика та комунікація

Юриспруденція

Бухгалтерія

Ділове адміністрування (МВА)