HOME > Про ПУІМ > Кампус > Content

Бібліотека

Updated: 2021-07-12

Бібліотека ПУІМ нині має колекцію книг 74 мовами, зокрема китайською, англійською, французькою, російською, німецькою, іспанською, японською та арабською. У бібліотеці загалом майже 1,57 мільйона друкованих книг, близько 2,16 мільйона електронних книг, 1081 китайських та зарубіжних газет і періодичних видань, понад 10 тисяч різних аудіовізуальних матеріалів, понад 38 тисяч видів повнотекстових електронних журналів китайською та іноземною мовами, 107 баз даних китайською та іноземними мовами, 9 самобутніх баз даних, що фактично сформували величезний фонд переважно з мов, літератур та культур. В останні роки зі збільшенням дисциплін університету неухильно збільшується і фонд бібліотеки за рахунок підручників, посібників, монографій тощо з права, дипломатії, економіки, журналістики та менеджменту.

Бібліотека ПУІМ розташована на 6 поверхах і має загальну площу 23000 квадратних метрів. Вона надає читачам понад 2200 читальних місць, 18 навчальних кабінетів, а також лекційні зали, зали для академічних семінарів, навчальні класи, виставкові зали, кафе-бари для різних культурних заходів і проведення студентами дозвілля.

Уся бібліотека покрита бездротовою мережею. Вона має цілодобове вікно самообслуговування для повернення книг, надає послуги з друкування, копіювання, сканування, видачі та повернення книг, електронну навігацію, має умови для читання електронних газет, а також інше обладнання із самообслуговування. У бібліотеці є електронна зона для читання, мультимедійний навчальний простір. Вона оснащена системою випуску інформації, яку можна побачити усюди.

Дотримуючись університетського девізу, бібліотека ставить читачів на перше місце і крокує в ногу з епохою інтелектуальної економіки та цифрового розвитку для того, щоб надавати читачам всебічні інформаційні послуги та академічну підтримку за рахунок багатого фонду ресурсів, комфортного середовища роботи, концепції сервісу, орієнтованого на читачів, високоякісних об'єктів та дотримання високих стандартів обслуговування. Крім того, бібліотека продовжує накопичувати академічні ресурси іноземними мовами, а також специфічні ресурси, щоб стати ресурсним центром і центром культурного обміну для мультикультурної інтеграції всередині університету та за його стінами.