HOME > Навчання > Магістратура та докторантура

Докторські програми

Updated: 2023-08-16

Англійська мова та література

Російська мова та література

Французька мова та література

Німецька мова та література

Японська мова та література

Іспанська мова та література

Арабська мова та література

Європейські мови та літератури

Мови та література Азії та Африки

Іноземні мови й прикладна лінгвістика

Порівняльна література та міжкультурні дослідження

Перекладознавство

Мовна політика та планування

Китайська мова як іноземна

Міжнародне право та регіональне управління

Міжнародна комерційна діяльність та регіональне управління

Міжнародні відносини та регіонознавство

Міжнародні соціальні комунікації

Теорія управління та інженерія